Letáčky o židovské historii Prostějova

foto – špalíček (do Zbyněk Honest)

Sada letáčků s tematikou židovské historie města Prostějova je pro zájemce k mání v tištěné i elektronické podobě. Tištěné je získáte například v prostorách Turistického informačního centra prostějovské radnice nebo v recepci galerie Špalíček v Uprkově ulici.

Konkrétně jde o brožurky Starý židovský hřbitov, Nový židovský hřbitov, Prostějovské synagogy a modlitebny, Procházka prostějovským špalíčkem, Ehrenstammův dům, Sladovna Castello a Stolpersteine/Kameny zmizelých 2019-2020.

Ne všechny informace se však vešly do těchto drobných tisků, některé z brožurek jsou proto opatřeny QR kódy, které odkazují na webové stránky s podrobnějšími údaji o jednotlivých památkách či osobnostech.

Letáčky, které by chtěly přiblížit turistům i místním nejen to, co kdysi židovská komunita v Prostějově vybudovala, nebo jací lidé zde žili, ale také jaký byl jejich další osud a zejména to, co zde po našich někdejších spoluobčanech zbylo, jsou ke stažení (ve formátu Pdf) na webu města Prostějova. Odkaz vede i ze sekce webu spolku Hanácký Jeruzalém Židé v Prostějově: zde

Další letáčky této řady připravujeme.

Jana Gáborová, členka spolku Hanácký Jeruzalém