Kulturní památka – jak naložit s jejím potenciálem?

kulturní památka – starý židovský hřbitov, kde spočívají ostatky bezmála dvou tisícovek prostějovských obyvatel židovského původu, například předkové filozofa Edmunda Husserla.

V létě loňského roku nechal spolek Hanácký Jeruzalém aktualizovat geometrický plán kulturní památky – starého židovského hřbitova ve Studentské ulici. Ten měl totiž stejné parcelní číslo jako pozemky, které ke hřbitovu nepatří. Na nich pak vázlo břemeno památkové ochrany zcela zbytečně.

V minulém týdnu jsme obdrželi zprávu od prostějovského magistrátu, že následný proces „odpamátnění“ parcel, které nejsou součástí starého židovského hřbitova, byl ukončen a byl takto proveden zápis v katastru nemovitostí. Dnes památkové ochrany požívá výhradně starý židovský hřbitov, ostatní parcely kolem školy jsou „odpamátněny“.

Je tak naprosto evidentní, kde přesně se kulturní památka – starý židovský hřbitov – nachází. Jsou to parcely 3104/10, 3104/11 a 3104/12:

Kulturní památku tedy máme (respektive tu máme už od roku 2016, ale teď máme i dle katastru vyjasněno, kde přesně se nachází a kde nikoliv). Jak ale naložit s jejím potenciálem? Zamýšlí se text zveřejněný v Prostějovských radničních listech ze dne 30. 1. 2020: