Komentované prohlídky židovského Prostějova

3. 7., 31. 7. a 28. 8. vždy od 14:00 proběhnou prázdninové komentované prohlídky Prostějovem židovským! Sraz u zámku na Pernštýnském náměstí. K tomu 14. 8. 2022 od 14:00 v rámci Dne židovských památek mimo jiné i komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí. Tak přijďte!

Komentované prohlídky Prostějova židovského jsou venkovním prohlídkovým okruhem a zahrnují procházku někdejší severní částí židovského ghetta (Školní ulice), dále přejdeme na náměstí Sv. Čecha, zastavíme se u bývalé nové synagogy, projdeme ulicí Demelovou kolem empírové synagogy, nadačního domu Veitha Ehrenstamma, prvních kamenů zmizelých uložených v Prostějově až k reliktu jižní části prostějovského židovského ghetta – prostějovskému Špalíčku. Zde si budete moci prohlédnout (dle vlastního zájmu) bývalý obecní židovský dům, a to i zevnitř, neboť se tam v dnešní době nachází výstavní prostory prostějovského muzea (galerie Špalíček).

Dále vám doporučíme individuální trasu ulicí Sádky kolem bývalého nadačního domu Gideona Brechera až ke starému židovskému hřbitovu, který dnes připomíná replika náhrobku rabína Horowitze, informační tabule a památník hřbitova, jehož povrch byl zdevastován za II. světové války.

-jg-