Komentovaná prohlídka sladovny Castello se vydařila!

majitel a průvodce v jedné osobě, pan Drahotín Horňák

V pátek 17. 9. 2021 se v rámci Dnů evropského dědictví uskutečnily dvě komentované prohlídky prostějovské sladovny Castello v Blahoslavově ulici, kterou v 19. století založili bratři Winterové. Své produkty prodávali hlavně do Bavorska a Ameriky. Bratři Winterové si za dobu svého působení ve sladovnictví vydobyli takový věhlas, že slad z Prostějova postupem času vyváželi prakticky do celého světa.

Během nacistické okupace přešla sladovna do německé správy, rodina Winterových kvůli svému židovskému původu neunikla nacistické persekuci. Po válce se sladovna stala součástí státního podniku. Po listopadu 89 získal sladovnu její současný majitel, který navázal na původní um a recepturu bratrů Winterových a výrobu sladu zde obnovil. O historii i současnosti sladovny vyprávěl a skvělým průvodcem byl právě současný majitel, pan Drahotín Horňák, kterému moc děkujeme! Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém

Podívejte se na fotogalerii z akce: