Komentovaná prohlídka sladovny Castello

foto: interiér sladovny Castello

V rámci Dnů evropského dědictví se uskuteční v pátek 17. 9. 2021 v 8:00 a v 11:00 komentovaná prohlídka sladovny Castello v Prostějově, Blahoslavově ulici. Na akci je třeba registrovat se předem (tel.: 603 555 904). Průvodcem bude majitel sladovny Drahotín Horňák.

Sladovnu založili v 19. století bratři Winterové. Své produkty prodávali hlavně do Bavorska a Ameriky. Od konce 19. století funguje v Prostějově v Blahoslavově ulici sladovna, u jejíhož zrodu stáli bratři Winterové. Ti si za dobu svého působení ve sladovnictví vydobyli takový věhlas, že slad z Prostějova vyváželi prakticky do celého světa. Během nacistické okupace byla sladovna arizována, rodina Winterových kvůli svému židovskému původu neunikla nacistické persekuci. Po válce se sladovna stala součástí státního podniku a v podstatě chátrala. Po listopadu 89 získal sladovnu její současný majitel, který navázal na původní um a recepturu bratrů Winterových a výrobu sladu zde obnovil.

-jg-