Komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova v Prostějově

za Brněnskou ulicí se uskuteční při příležitosti Evropských dnů židovské kultury v neděli 19. 9. 2021. O komentované prohlídky se postarají členové spolků Maccabi Olomouc / Hanácký Jeruzalém a p. Ivan Čech. Je třeba přihlásit se předem, a to prostřednictvím e-mailu:  rudolf.dub@maccabi.cz nebo mobilního telefonu +420 603 862 815. Hřbitov nebude jinak přístupný, je uzavřen. Těšíme se na viděnou!

Časy prohlídek:

19. 9. 2021        9:00

                        10:00                       

11:00

19. 9. navíc v 18:00 v hostinci U Růžičků bude přednáška dr. Jana Lázny o „židovském ghettu“, a to již druhá v pořadí. Zveme vás, dr. J. Lázna je rozený vypravěč a pábitel.

Další týden nám můžete, tj. 26. 9. 2021, od 9:00 – 14:00 h, pomoci hřbitov zazimovat:

  • Rezidua břečťanu, kopřiv, trávy
  • Příprava na pálení
  • Občerstvení „košer styl“ zajštěno.

akci vedou: J. a R. Dubovi.

Přihlásit se můžete na e-mail: e: rudolf.dub@maccabi.cz nebo na mobilním telefonu +420 603 862 815.