Knihy místo náhrobků

foto: web ŽOB

Projekt na záchranu židovských náboženských knih z protektorátních svozů a ze svozů po 2. světové válce

V únoru 2021 Židovská obec Brno oficiálně převzala 226 krabic blíže nepopsaných židovských náboženských knih. Původ konfiskovaných knih se váže zejména k válečným svozům z roku 1942 a svozům po 2. světové válce. Část fondu je tedy ze svozů na území České republiky, část fondů je z tzv. Terezínské knihovny, která obsahovala mimo jiné i knihy, které si lidé brali do transportů. Další část fondu je z mezinárodních válečných svozů, převážně z Německa a Polska.

Před samotným zahájením projektu byly připraveny vyhovující prostory pro skladování knih a následný převoz do Brna do těchto prostor. Byly proto zřízeny dvě pracovní jednotky, kde budou odborní pracovníci i dobrovolníci knihy zpracovávat. Knihy budou postupně čištěny, tříděny, digitalizovány a katalogizovány.

V rámci projektu budou zřízeny webové stránky, které budou mít informační a vzdělávací charakter. Online katalog bude k dispozici v rámci knihovny brněnské židovské obce.

Projekt, který je zaměřen na záchranu knih, jejich zpracování a uchování paměti našich předků, rovněž předpokládá, že část knižního fondu bude možné vrátit potomkům původních majitelů. Spolupráce s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. umožní využít již existující platformu, která zprostředkuje kontakt mezi organizací a potomky vlastníků.

S důrazem na komunitní charakter celého projektu, jsou hlavním pilířem celého projektu dobrovolníci z řad brněnské obce i dalších obcí a organizací sdružených ve Federaci židovských obcí České republiky. Projekt předpokládá spolupráci organizací, českých i zahraničních a propojení akademického světa s paměťovými institucemi a sdílené historii židovských komunit v Evropě.

Převzetím zhruba 11 tisíc konfiskovaných knih z protektorátních svozů a svozů po 2. světové válce na sebe brněnská židovská obec převzala mimořádný závazek, kterým chce věnovat památku zavražděným předkům a zároveň vyjádřit naději do budoucna dalším generacím.

Židovská obec Brno

JUDr. Jáchym Kanarek, předseda

Mgr. Ivana Yael Nepalová, M. A., vedoucí projektu