JUDr. Robert Sonnenmark

Přinášíme medailonek Dr. Sonnenmarka a jeho rodiny. Právě za ně jsme uložili Kameny zmizelých v Prostějově. Robert Sonnenmark byl po 4 volební období prostějovským radním a mimo jiné byl i u jednání, kdy město usilovalo o starý židovský hřbitov. Prostějovská židovská obec s jeho zrušením nesouhlasila. Jednání ukončily deportace Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů, v případě dr. Sonnenmarka ještě dříve. V dubnu 1939 mu totiž sdělil starosta města Jan Sedláček skutečnost, že z příkazu gestapa se nesmí jako člen židovského původu účastnit schůzí zastupitelstva, rady a dalších orgánů města a byla mu udělena „ dovolená na dobu neurčitou“…

ROBERT, MARTA A MIRJAM SONNENMARKOVI

Robert Sonnenmark se narodil se 21. března 1888 v židovské rodině rakouském Hohenau. S manželkou Martou rozenou Huberovou se usadil v Prostějově, kde měl v domě číslo 23 v ulici Vápenice advokátní kancelář. Bydlel s rodinou v domě v Komenského ulici č. 24, později v Jeronýmově ulici č. 9 ( nyní Aloise Krále). Měli dvě děti: syna Petra (*1926)  a dceru Mirjam (*1932).

Patřil k významným prostějovským židovským politickým činitelům. Po čtyři volební období byl zastupitelem města a členem rady ( v letech 1924–1928, 1929–1932, 1933–1935, 1937–1939) .

Zpočátku kandidoval za Židovskou národní stranu, ve volbách v roce 1936 za Spojené židovské strany. Jako radní měl na starosti referát komunikací a železnic a právní referát magistrátu. Od roku 1936 byl také členem komise pro postavení Masarykova pomníku v Prostějově.

Dr. Sonnenmark byl také členem zdejší židovské obce a předsedou spolku Místní skupina sionistická.   17. února 1939 jako zástupce Židovské obce jednal s vedením města ohledně prodeje starého židovského hřbitova v Prostějově. Židovská komunita prodej odmítla z náboženských důvodů.

V dubnu 1939 mu sdělil starosta města Jan Sedláček skutečnost, že z příkazu gestapa se nesmí jako člen židovského původu účastnit schůzí zastupitelstva, rady a dalších orgánů města a byla mu udělena „ dovolená na dobu neurčitou“.

Dr. Robert Sonnenmark byl zatčen jako člen vedení prostějovské Židovské obce 1. září 1939 v rámci zatýkací akce gestapa v protektorátu  – Albrecht I. (celkem bylo zatčeno 22 Prostějovanů, z toho 11 Židů – mezi nimi členové židovské obce, advokáti, lékaři, obchodníci, továrníci). Byl odvezen do sběrného tábora ve Štěpánově u Olomouce. Ten se nacházel v objektu administrativní budovy bývalých železáren. 8. září 1939 byl odtud autobusem státních drah odvezen do Brna a následně vlakem do koncentračního tábora v Dachau.  26. září 1939 byl naložen do dobytčího vagonu a deportován do koncentračního táboru v Buchenwaldu.

Podle vzpomínek jeho spoluvězně, prostějovského středoškolského profesora a regionálního historika Vojtěcha Janouška si zde prožil hotové peklo. „Tělesné bití, odstřelování při překračování demarkační čáry na pracovištích, uvazování na stromy, honění poklusem v těžké práci, hladovky trvající i několik dnů, plánovité hladovění, které mělo za následek pokles váhy, u některých až pod 50 kg, odpírání lékařského ošetření v nemoci, zpívání jednotvárných buchenwaldských písní zesměšňujících Židy. Židé jako ostatní dostali jen ráno čaj s kouskem chleba, v poledne čaj s kouskem chleba a margarín, a to ne vždy. To vše podlamovalo zdraví židů, tělesně chřadli a umírali. Duševně se však statečně drželi. Ačkoliv některým esesáci denně bitím zkrvavili hlavy, nepodlehli depresi z beznadějné budoucnosti a nezoufali si,“ uvedl Vojtěch Janoušek.

Od roku 1942 byl vězněn v Osvětimi, kde byl 25. listopadu 1942 v Osvětimi-Březince zavražděn. Manželka a dcera Mirjam byly 8. července 1942 deportovány do Terezína a odtud do Osvětimi, kde byly 19. října 1944 zavražděny.

Z  rodiny se zachránil jen syn Petr Ruben Sonnenmark, který se v říjnu 1939 odstěhoval do Palestiny. Žil v Tel Avivu a potom v USA (Boca Raton na Floridě, kde 22. listopadu zemřel 2010).

Jméno Roberta Sonnenmarka jako radního města je připomenuto na pamětní desce v přízemí prostějovské radnice.

Kámen zmizelých budeme ukládat k domu č. 7 v Kollárově ulici, tedy k poslední adrese – místu, odkud Marta a Mirjam odcházely do transportu, jinak celá rodina dříve žila v domě č. 9 v Jeronýmově ulici (nyní Aloise Krále).

„Nic netrvá na světě věčně,

Praví nám minulý čas,

Každý tu pobude chvilku

A již se stěhuje zas.“

V upomínku vepsala Mirka Sonnenmarková

medailonek připravila Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém

Medailonek Roberta Sonnenmarka (Olomoucká drbna)