Jom ha-šoa v Prostějově 28. 4. 2022

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu 2019

V letošním roce bude čtení jmen obětí holocaustu (Jom ha- šoa) probíhat 28. dubna 2022 ve čtyřiadvaceti městech celé České republiky. Ve všech městech začíná čtení ve 14:00. Akce se koná pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael v České republice a za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. V Prostějově také pod záštitou primátora Františka Jury.

Maraton čtení jmen obětí rasové a náboženské nenávisti, jmen lidí, kteří přišli o život během holocaustu kvůli svému původu (nebo ztratili své blízké) se v Prostějově uskuteční počtvrté. První ročník proběhl „fyzicky“, další dva ročníky kvůli epidemiologické situaci on-line. Letos se tak vracíme s akcí do veřejného prostoru, přesně na prostranství u prostějovského muzea na náměstí T. G. Masaryka.

Číst budeme od 14:00 do 16:00 hodin a účastnit se může každý. Od kolemjdoucích až po třeba školní kolektivy. Doprovodnou akcí bude od 16:00 komentovaná prohlídka panelové výstavy o životě prostějovské židovské komunity. Výstava je k vidění v někdejší nové synagoze, dnes Husově sboru a průvodcem bude historik prostějovského muzea Filip Gregor.

Z Prostějova a okolí bylo před 80 lety na přelomu června a července odvlečeno do koncentračních a vyhlazovacích táborů přes 1200 (některé prameny uvádějí až 1600) lidí včetně více než stovky dětí do 15 let. Domů se vrátilo po válce 109 lidí a ani ti zde nezůstali. Většina odešla mimo republiku.

Jejich památka a zejména jejich životy a dílo, které přispělo k nesmírnému rozvoji Prostějova, však i díky činnosti řady dobrovolníků, historiků, pedagogů, pracovníků Muzea a galerie v Prostějově, ale i členů spolku Hanácký Jeruzalém neupadne v zapomnění.

-jg-