Jom ha – šoa, tentokrát i v Prostějově

ilustrační foto z loňského čtení v Olomouci

Letošní již 14. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa se uskuteční 2. května ve 21 městech České republiky. V roce 2019 se k akci nově připojilo i Prostějov.

Jádrem akce je maraton čtení jmen jednotlivých žen, mužů a dětí, kteří byli kvůli svému přisouzenému židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekvováni a zavražděni během druhé světové války. „Zapojit se do čtení jmen obětí může každý – akce je určena široké veřejnosti. Hojně se do čtení jmen zapojují nejen pamětníci a přeživší koncentračních táborů a jejich potomci, ale též mladí lidé, někdy i celé školní skupiny. Velice nás těší, že se každý rok k veřejnému čtení přidávají nová města,“ popisuje veřejné čtení jmen obětí holocaustu Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy. Seznamy na čtení jmen vycházejí z Databáze obětí, která je dostupná na portálu www.holocaust.cz a kterou vytvořil a spravuje Institut Terezínské iniciativy.

Veřejné čtení jmen probíhá každoročně od roku 2006. Nejdříve pouze v Praze, postupně se začalo rozšiřovat i do dalších měst, každým rokem počet účastníků stoupá.

Prostějově Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa – bude probíhat na náměstí T. G. Masarykapřed budovou muzea, a to od 14:00 do 15:30. Každý, kdo přijde, obdrží seznam několika jmen se stručnými osobními údaji. Jména pak může veřejně přečíst. Návštěvníci zároveň obdrží informační materiály.

Za město Prostějov zahájí akci náměstkyně Milada Sokolová, účast potvrdil i místopředseda Židovské obce v Olomouci Tomáš Hrbek. Za Muzeum a galerii v Prostějově vystoupí ředitelka instituce Soňa Provazová, za spolek Hanácký Jeruzalém předseda Michal Šmucr.

Doprovodnou akcí bude výstava v bývalé synagoze – dnešním Husově sboru – kde budou moci zájemci zhlédnout nejen fotografie prostějovských židovských občanů, z nichž většina byla během holocaustu povražděna, ale seznámit se i s dosud nepublikovaným příběhem rodiny Schapových.

-ilustrační foto z loňského ročníku v Olomouci-

zdroj: Institut Terezínské iniciativy, webové stránky města Prostějova

-jg-