Jom ha-šoa – Den holokaustu a hrdinství

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 jsme si připomněli památku šesti milionů Židů, kteří byli zavražděni během holokaustu. Na mnoha místech po celé České republice se uskutečnily pietní akce k připomínce těchto zmařených životů.

 

Čtení jmen obětí z řad našich prostějovských židovských spoluobčanů se uskutečnilo v sousední Olomouci. Právě tam, na shromaždiště do školy v Hálkově ulici, nedobrovolně směřovaly na přelomu června a července roku 1942 kroky 1259 občanů židovského původu z Prostějova a okolí. Drtivá většina z nich zemřela v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Zpět domů, do Prostějova, se vrátilo pouze 109 osob.

Mezi nimi i Maud tehdy Steckelmacherová, nyní Beerová, naše čestná členka žijící v izraelském Tel-Avivu.

„Zvykáme si spát na podlaze se spoustou lidí, jeden vedle druhého. Němci mlátí, řvou … Po dvou dnech, časně zrána, vlastně v noci – aby nás obyvatelé neviděli – nás Němci ženou k nádraží, vlečeme zavazadla, SS křičí, bijí, kopou. Byl to nádherný letní den, nebe modré, sluníčko svítí. V napěchovaných tmavých dobytčákách jedeme do Terezína – uprostřed kýbl místo záchodu. To se stalo naší náboženské obci – všem těm dobrým, úctyhodným lidem. Byla jsem ve vagonu se svojí rodinou, ale celou cestu jsem byla sama se svými myšlenkami…,“ vzpomíná Maud ve své knize „Co oheň nespálil“ na transport do koncentračního tábora. Drtivá většina jejich blízkých se již do Prostějova nikdy nevrátila.

„V dnešní době existuje mnoho popíračů holokaustu a antisemitismus je na vzestupu. Nesmíme na tyto hrůzy zapomínat, naopak, je třeba poučit se z historie a bojovat proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, fašismu nebo jakékoli jiné diskriminace,“ uvedl předseda Federace židovských obcí a Židovské obce Olomouc Petr Papoušek.

O transportech prostějovských židovských spoluobčanů píšeme na webu zde:

-jg-