JAN MLÁDEK

Jan Mládek

Kámen zmizelých je v Prostějově uložen také za člena prostějovské sokolské jednoty Jana Mládka, který zahynul v Osvětimi. Jeho medailonek připravila kronikářka Hana Bartková:

Jan Mládek se narodil 26. srpna 1881 v Prostějově, v domě č. 82 na tehdejším Brněnském předměstí v rodině zahradníka Jana Mládka a jeho manželky Marie rozené Skalické. Vyrůstal v rodině společně s mladším bratrem Jaroslavem.

Pocházel z rodu zahradníků a i on na tuto tradici navázal. Zahradníkem byl už jeho dědeček Vojtěch Mládek, dědečkův bratr Josef a otec Jan. Otec Jan Mládek zemřel 4. června 1895 na tuberkulózu.

Rodina bydlela v domě na tehdejší třídě Legií č. 26 (nyní ulici Brněnská) naproti kostela sv. Cyrila a Metoděje.  Po náhlé smrti otce převzal zahradnictví a vedl jej později se synem Janem. Zahradnictví se nacházelo u hřbitova.

Byl členem Živnostenské strany v Prostějově a v letech 1919–1923 byl za tuto stranu zastupitelem a zároveň i členem rady města. Na starosti měl hospodářský a později stavební referát. Od roku 1936 byl členem dozorčí rady městského hřbitova a zahradnictví.

Byl také nadšeným, obětavým a aktivním sokolským činitelem. Od roku 1902 byl členem jednoty Sokol II v Prostějově.  Řadu let byl členem výboru Sokola a zastával v něm funkci pokladníka, vzdělavatele a starosty jednoty Sokol II. Inicioval zakoupení pozemku pro letní cvičiště za Kollárovou ulicí a toto také realizoval. Pracoval také v V. okrsku a nakonec jako starosta sokolské župy prostějovské. Župu vedl v nelehkém období  –  v letech  Mnichova a okupace.

Jako funkcionář Sokola byl zatčen 8. října 1941 v rámci Akce SOKOL. Jednalo se o represivní akci proti celému Sokolu v souvislosti s úředním zákazem činnosti na jaře roku 1941 a následným rozpuštěním Sokola 12. října 1941.  Bylo zatčeno 28 funkcionářů prostějovské sokolské župy.  Jan Mládek byl  deportován do koncentračního tábora v Dachau. Zahynul v roce 1942 v Osvětimi.

Členové Sokola si jej vážili jako obyčejného, skromného a upřímného člověka. V almanachu „Svým nesmrtelným“  vydaném prostějovskou sokolskou župou v roce 1948  o něm čteme tako slova: „Bratr Jan Mládek – jaký to byl krásný člověk vzhledem i povahou. Jeho výrazná hlava s krátce přistřiženými vlasy, dobrýma očima a milým úsměvem na tváři nevymizí nikdy z paměti těch, kdož ho znali, tím spíše, že s výsledky jeho dobré sokolské práce se stále a stále setkáváme.“

Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce věnované umučeným a popraveným členům Sokola v předsálí sokolovny na Skálově náměstí v Prostějově, na pamětní desce v budově radnice a v sídle České obce sokolské  – na nádvoří Tyršova domu v Praze. Jeho jméno nese také nový park v Okružní ulici v Prostějově  –  Mládkovy sady.

Původně bydlel v domě č. 26 v Brněnské ulici. Dnes už dům neexistuje, kámen zmizelých je proto položen u budovy Sokola II, na náměstí U Kalicha 2, kde byl členem.

Kámen zmizelých je uložen u budovy Sokola II (U Kalicha)
vnučky Jana Mládka Danuše Tichá a Jana Přibylová společně s prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem při ukládání kamene