Jak se vydařil letošní ŠTETL FEST 2023 31.8. – 3.9.2023?

ilustrační foto – vila Löw – Beer

Velký zájem široké veřejnosti i členů židovských obcí potvrdil postavení ŠTETL FESTU jako největšího festivalu židovské kultury v České republice a na Slovensku.  Ve čtyřech dnech se uskutečnilo 88 akcí na 21 místech v městě Brně. Do organizace se zapojilo 14 příspěvkových i soukromých organizací z Brna i Jihomoravského kraje. Celková návštěvnost všech akcí byla 9 500 diváků z celé České republiky a tentokrát v hojném počtu i ze zahraničí (Rakousko, Slovensko, USA, Německo, Izrael).

Kromě oficiálního programu proběhlo mnoho neformálních setkání na Židovské obci Brno, kam byli pozvání hosté festivalu a členové židovských obcí z ČR i ze zahraničí. V tomto směru jsou neocenitelné návraty potomků židovských brněnských rodin. Jsou to lidé, kteří měli před příjezdem o Brně jen velmi povrchní povědomí jako o místě, odkud odcházeli jejich předkové a jsme rádi, že odjížděli s pocitem nově nalezeného domova. V letošním roce jsme přivítali rodinu Wittalovu v rodinném domě na adrese Hroznová 39, Brno.

To, co vyzdvihoval velký počet návštěvníků a diváků je role samotného města Brna v programu festivalu.  Jak napsal Jiří Peňáz ve své recenzi: „Specifickou roli ovšem hrálo samotné Brno, jeho genius loci, v kterém se židovský vliv projevil v neposlední řadě tím, jaké v něm zanechal krásné vily: Tugendhat, Löw-Beer, vila Stiassni…Ty byly součástí festivalu, vily bez majitelů, které muselo nahradit město, respektive stát, který se aspoň v tomhle ohledu choval jako se náleží: vily jsou krásně zrekonstruované.“

Při zahájení festivalu a odhalení Památníku zmizelých se zhmotnilo motto festivalu „ Důstojnost v rozmanitosti“ – na 5. nástupišti se v jednu chvíli mísil dav ortodoxních židů, běžných diváků, romských spoluobčanů, mladých umělců, politických představitelů, dětí, náhodných cestujících i nádražních zaměstnanců, aby společně vyslechli slova přeživších.

Přínos festivalu můžeme rozdělit na dvě části – přínos dovnitř židovských komunit z celé České republiky, které získaly ve festivalu a v Brně prostor pro setkání a vzájemnou inspiraci, tak přínos vně v dialogu s diváky a v prezentaci židovství široké veřejnosti.  Festival dal zažít jak židovské komunitě, tak veřejnosti, příval židovského živlu do města, kterého po léta býval součástí.

Z původně plánovaných 89 akcí se pro nemoc neuskutečnila pouze jedna – koncert Renan Koen, což vnímáme jako zanedbatelné číslo.

Během festivalu také nedošlo k žádným bezpečnostním hrozbám nebo konfliktům, což je pro město Brno skvělé vysvědčení.

Ještě nyní přichází mnoho děkovných emailů, dopisů, ale i mediálních ohlasů.

Jak v závěru své reportáže napsal Jiří Peňáz: „Jsou různé festivaly, ale některé jsou víc než festivaly.“

zdroj: Kateřina Höferová, ŠTETL centrum židovské kultury

Dodatek: Bylo nám ctí, že jsme se mohli také zúčastnit, nejen jako diváci, ale i jako „vystupující“ ve vile Löw – Beer s přednáškou o prostějovském rodákovi, architektu Maxi Fleischerovi.

spolek Hanácký Jeruzalém