Jak psali prostějovští novináři za první a druhé republiky o Židech?

přednášející – David Kovář

Antisemitismus v dobovém tisku.

Téma, kterým se na přednášce pořádané spolkem Hanácký Jeruzalém, zabýval David Kovář, student Gymnázia Jiřího Wolkera.

Ten se věnoval ve své studentské odborné činnosti stylu a obsahu článků Hlasů z Hané a Hlasu lidu, periodik, která informovala mimo jiné i o prostějovském židovském obyvatelstvu. Zaměřil se na období 1914 – 1924. Jednou z konzultantek jeho práce byla historička Marie Dokoupilová z prostějovského muzea.

„Prostudoval jsem deset ročníků Hlasů z Hané a Hlasu lidu a porovnal, jak byly stejné události prezentovány v obou periodicích.  Paní Doktorka Dokoupilová se tímto obdobím zatím intenzívně nezabývala, proto jsem je zvolil. Zatímco Hlas lidu popisoval události víceméně neutrálně, Hlasy z Hané obvykle cokoli problematického, co se s židovskou komunitou spojovalo, zveličovaly a negativně přibarvovaly. S obdobnou mírou negativity informovaly noviny ve dvou zjištěných případech i o Romech. Situace vygradovala s příchodem zkušeného redaktora Viléma Grüngzweiga, který byl ve svém postoji vůči Židům mnohem radikálnější, než jeho předchůdce. Některé články skončily u soudu a noviny dostaly na tehdejší dobu docela vysokou pokutu,“ říká David Kovář.

přednáška se uskutečnila v budově Farního sboru ČCE Prostějov

Kromě ukázek z období první republiky měli posluchači možnost seznámit se i s příklady antisemitských textů z Hlasů z Hané z roku 1939 a 1942. V článku, který vyšel nedlouho po deportacích židovského obyvatelstva z Prostějova, se autor Bohuslav Ošťádal neomezil pouze na vyjádření spokojenosti s nastalou situací, ale neopomněl zdůraznit, že je třeba stejně naložit i s „židomilci“.

A co mladého badatele inspirovalo, aby se věnoval právě tomuto tématu?

„ Myslím si, že v dnešní době se některá témata začínají vracet a je třeba si to stále připomínat. Také mě inspiroval leták, který se v Prostějově před časem objevil v souvislosti s plánovanou rehabilitací starého židovského hřbitova. Leták měl podle mého názoru jako hlavní cíl vystrašit lidi a probudit v nich odpor vůči Židům, možná až antisemitismus,“ dodal David Kovář, který ve své studentské odborné činnosti pokračuje i v letošním roce.

-jg-

Zdeněk Bezrouk, přednášející z Klubu vojenské historie DUKLA

Od Mnichova k Protektorátu – to byla druhá část přednášky, které se ujal člen Klubu vojenské historie Zdeněk Bezrouk. Text, který před přednáškou zpracoval pro Prostějovské radniční listy, si můžete přečíst zde .