Intolerance v „hanáckém Jeruzalémě“

Česká televize odvysílala ve čtvrtek 25. 1. 2018 reportáž z cyklu Intolerance. Díl s názvem Hanácký Jeruzalém se týkal otázky rehabilitace starého židovského hřbitova ve Studentské ulici.

Televize mapovala postoje oficiálních představitelů radnice i některých občanů. V reportáži vystoupil také předseda našeho spolku Michal Šmucr. Koneckonců asi nikoho neudiví, že s kladným postojem k rehabilitaci hřbitova se ztotožňují i všichni členové našeho spolku…

Reportáž je k vidění ve videoarchivu České televize:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10275866938-intolerance/417235100201002-hanacky-jeruzalem