Hanácký Jeruzalém a STAROST na Štetlu

vila Löw – Beer v Brně

V neděli 3. září 2023 jsme měli možnost nejen navštívit druhý ročník multižánrového festivalu ŠTETL Fest v Brně, ale i vystoupit ve vile Löw – Beer s přednáškou o prostějovském rodákovi, architektu Maxi Fleischerovi. Fleischer proslul zejména jako architekt synagog, ale také autor projektů na obřadní síně židovských hřbitovů. V Prostějově dodnes stojí památkově chráněný dům přestavěný právě dle návrhu Maxe Fleischera. Jde o dům nesprávně nazývaný knížecí, který nalezneme naproti prostějovského zámku. Ve skutečnosti mu tuto podobu Fleischer vtiskl při realizaci vily pro dr. Karla Hamburgera. Příznačnější název by tedy byl „Hamburgerova vila“.

V Mlýnské ulici v Prostějově vznikla dle návrhu Maxe Fleischera také sladovna Hamburger – Singer. Areál v roce 2000 vyhořel a později byl stržen. Taktéž původní dům, který u sladovny stál již v Mlýnské ulici nenajdeme.

Naopak v nedalekém Tovačově máme dokladů Fleischerova stavitelského mistrovství více. Architekt se totiž podílel na přestavbě tamního zámku pro Davida rytíře Gutmanna a na dostavbě novoromantického, tzv. vídeňského křídla. Dle jeho návrhu vznikla také tamní obřadní síň na židovském hřbitově nebo místní škola (její část – tehdejší obecná škola).

S přednáškou o dalším významném staviteli židovského původu, rodákovi z Přerova, dle jehož návrhu byla v Prostějově vystavěna nová synagogy (Templ – dnes kostel Husův sbor) Jakobu Gartnerovi vystoupil na ŠTETLu historik prostějovského muzea Filip Gregor.

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém

Odpoledne patřila zahrada vily Löw – Beer prostějovskému loutkovému divadlu STAROST. Přesněji historickým marionetám a prostějovským loutkářům, kteří opravdu předvedli zřídka vídané divadlo na téma historie našich bývalých spoluobčanů. Známý prostějovský loutkářský spolek s úspěchem představil své hrdiny, staré židovské manžele Modcheho a Rézi. Pane spisovateli Vojto Rakousí, díky!

zdroj: Ivan Čech, principál divadla STAROST