Ha-Makom s kapkou Hanáckého Jeruzaléma

interiér Šachovy synagogy

V úterý 24. července 2018 začíná v Holešově festival židovské kultury Ha-Makom. Na jedné z přednášek vystoupí v Šachově synagoze se svým příspěvkem i člen spolku Hanácký Jeruzalém Jaromír Vykoukal.

„Vystoupím s tématem navýsost aktuálním i v naší zemi, a sice Voda pro Izrael, naděje pro svět,“ upřesnil Jaromír Vykoukal.

Součásti arabsko-izraelského konfliktu je od samého počátku i válka o suroviny. A mezi tyto suroviny patří i voda. Dnes je voda a její dodávky pro samotný Stát Izrael a Palestinská území velmi vážné politikum a neustálé osočování Izraele, že Palestincům krade vodu, je součástí stupňující se démonizace Státu Izrael v EU. Přednáška mimo jiné i popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala bude věnována vodnímu hospodářství v tomto regionu. Přiblíží možnosti, které dává odsolování, zaměří se na ekologické propadáky a jejich nápravu, na průběh Války o vodu v letech 1964 až 1965, na skutečný stav spotřeby vody v samotném Státě Izrael a na Palestinských územích i na projekt národního vodovodu a společnost MEKOROT, která se o vodu pro tuto zemi stará. Izrael je světovou jedničkou v péči o vodu, v zavlažování a ve výrobě pitné vody odsolováním. Dnešní měnící se klima a postupné vysychání Evropy jako kontinentu vede k tomu, že jeho zkušenosti jsou stále cennější. Díky nadstandardním vztahům, které naše země s tímto státem má, máme k těmto zkušenostem velmi dobrý přístup. I o tom bude  přednáška – ve středu 25. července 2018 od 12:00 hod v Šachově synagoze v Holešově.

-jg-