FRANTIŠEK FOUKAL

JUDr. František Foukal

Kámen zmizelých jsme v Prostějově uložili také za člena prostějovské sokolské jednoty JUDr. Františka Foukala. Jeho medailonek připravila Hana Bartková, fotografie jsou z archivů (včetně archivu vnuka dr. Foukala).

František Foukal se narodil 15. září 1882 ve Smržicích. V roce 1914 se oženil s Růženou Hendlovou pocházející z Berouna. Měli dva syny – Jaroslava a Zdeňka a dceru Jarmilu. Původně bydleli na Pernštýnském náměstí č. 129. V letech 1925–1926 si nechal postavit dům v Rejskově ulici č. 1, kde měl také advokátní kancelář.

Dr. František Foukal byl také členem okresního zastupitelstva a členem a místopředsedou Městské spořitelny.

Rovněž byl členem župního vedení a člen výboru SOKOLA I.  Zatčen byl 8. října 1941 v rámci Akce SOKOL v budově soudu v Prostějově přímo při soudním přelíčení. Rodina jej pak už nikdy neviděla. Před zatčením byl telefonicky varován, takže ještě stihl spálit nějaké kompromitující materiály.

Byl vězněn v Olomouci, v Kounicových kolejích v Brně a nakonec v Osvětimi. Zde byl 8. března 1942 umučen, někdy je uváděno i datum 18. března 1942.

Zemřel za nesmírně krutých podmínek. Údajně při výslechu dostal srdeční záchvat a ještě živého ho hodili do hromadného hrobu.  V archivu gestapa není zmínka o důvodu zatčení. Proslýchá se, že to mělo být kvůli jeho přátelským vztahům k Židům; v jeho nájemním domě jich také celá řada bydlela.

Dr. František Foukal patřil mezi aktivní Sokoly na Prostějovsku. Svůj vztah k vlasti zaplatil životem.

Po 2. světové válce byla na jeho památku odhalena na budově Okresního soudu pamětní deska. Po rekonstrukci fasády byla sejmuta a uložena. Potom už nebyla nalezena.  Památku dr. Foukala tak připomíná jeho jméno uvedené na pamětní desce ve vestibulu Sokola I  na Skálově náměstí. A od dnešního dne jej bude připomínat i tento kámen zmizelých před domem v Rejskově ulici č. 1.

Kámen uložen před vchodem domu Rejskova č, 1