Festival židovské kultury 29. 7. až 3. 8. 2019, 16. ročník

plakát festivalu, zdroj: Dáša Juráňová

ŠAMAJIM – שמים
Zadní synagoga Třebíč, www.samajim.cz
Pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v České republice.
Věnováno třebíčskému rodákovi Antonínu Kalinovi, zachránci židovských dětí.

výstava: Masaryk a Svatá země

Pondělí 29. 7.

16.00 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 16. ROČNÍKU FESTIVALU, vernisáž výstavy MASARYK A SVATÁ  ZEMĚ,  taneční soubor Yocheved

18.00 

REJBELE /koncert pražské kapely/

Živelný klezmer, balkán, jidiš písně, orientální melodie vlastních originálních aranží pětičlenné pražské kapely. Vstupné: 90,-

Sabina Falteisková – flétna, housle, zpěv; Eva Válková – housle, zpěv; Petr Zápotocký – kytara, doprovodný zpěv; Dan Marek – akordeon, doprovodný zpěv; Radek Podehradský – perkuse (cajon, djembe, rámový buben ad.), doprovodný zpěv. http://rejbele.cz/, Fb: https://www.facebook.com/Rejbele/

Úterý 30. 7.

18.00

Nestříhat! /muzikál o Samsonovi/
Starozákonní příběh o dlouhých vlasech a neblahém vlivu testosteronu na racionální uvažování. Příběh
o síle a pýše. Hraje muzikálové divadlo Spojené farnosti. Vstupné: 90,-

www.spojene-farnosti.webnode.cz www.https://www.facebook.com/pg/SpojeneFarnosti/about/?ref=page_internal

Středa 31. 7.

10.30 

Znamení, znaky a ozdoby židovského hřbitova /komentovaná prohlídka židovského hřbitova/

Novou naučnou stezkou provede autor Tobiáš Smolík, představí její vznik i zajímavosti, které se do tištěného průvodce nevešly. Přijďte odhalit všechna tajemství místa posledního odpočinku třebíčských Židů a odneste si vlastní exemplář nové bohatě ilustrované brožury.

Rezervace nutná, počet míst omezen. Sraz v 10.10 u Zadní synagogy. Vstupné: 50,-. 

11.00

Rozinky a mandle /pekařská dílna Zdeňky Palátové/

Chala, medovník a křehké macesy… Základem je správné těsto a šikovné ruce, přijďte si vyzkoušet své pekařské dovednosti.

Co si upečeme, to si také sníme… Zástěry s sebou! 

Počet míst omezen, rezervace nutná do pondělí 29. 7. (včetně). Vstupné: 220,- 

15.00 

Znamení, znaky a ozdoby židovského hřbitova /komentovaná prohlídka židovského hřbitova/

Novou naučnou stezkou provede autor Tobiáš Smolík, představí její vznik i zajímavosti, které se do tištěného průvodce nevešly. Přijďte odhalit všechna tajemství místa posledního odpočinku třebíčských Židů a odneste si vlastní exemplář nové bohatě ilustrované brožury.

Rezervace nutná, počet míst omezen. Sraz ve 14:40 u Zadní synagogy. Vstupné: 50,- 

17.00 

Třebíčská košer whisky 

Degustační odpoledne spojené s posezením, výkladem a návštěvou stylového whisky baru v židovské čtvrti. Řízená degustace šesti vzorků whisky Trebitsch, která je zároveň v košer kvalitě a která zraje přímo v historických sklepeních baru. 

Degustace proběhne ve Whisky baru na ul. L. Pokorného, sraz v 16.45 v Turistickém informačním centru
u Zadní synagogy. 

Počet míst omezen, rezervace nutná do: úterý 30. 7. (včetně). Vstupné: Kč 650,- na osobu.

V nabídce bude whisky z produkce TREBITSCH old town distillery: 

Czech single malt whisky 40% kosher

Czech single malt whisky 45% kosher

Czech single malt whisky- Single Barrel 61.2% kosher

Czech single malt whisky – Rum finnish 45% kosher

Czech single malt whisky – Brandy finnish 45% 

Czech single malt whisky 40% – Porto finnish 45%

19.00

CHAREDIM /Eliška Blažková/ 

Autorská prezentace fotografií s výkladem (fotografie z nejuzavřenější ultraortodoxní židovské komunity Mea Šearim v Jeruzalémě). 

Třebíčská fotografka Eliška Blažková osm let dokumentovala život ultraortodoxní židovské komunity
v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim. Chtěla nahlédnout do každodenního života uzavřené společnosti, která má svá vlastní pravidla a zákonitosti, pro vnější svět jen těžko pochopitelné. Vstupné: 40,-

https://www.haredimproject.com/

Fb: https://www.facebook.com/Eliska-Blazkova-Photography-140494719310957/

Čtvrtek 1. 8.

16.30 

Třebíčské ghetto /přednáška historika Rudolfa Fišera/. 

Počátky osídlení, stavební rozvoj třebíčského ghetta, familiantský zákon. Vstupné: 40,-

19.00 

PRAŽSKÁ JIDIŠ KAPELA /koncert

Klezmer a jidiš písně v podání skvělých muzikantů. Vstupné: 90,-

Tereza Rejšková – housle; Ondřej Zlevor – akordeon, zpěv;

Pavel Jurečka – kontrabas; Jan Skovajsa – mandolína, tenor banjo; Andrea La Rose – příčná flétna, poyk.

Pražská jidiš kapela je originální hudebně-taneční projekt vycházející z tradic jidiš kultury a jejich

moderního pojetí. Vznikl na sklonku roku 2013 spojením ostřílených klezmerových muzikantů z kapel

Létající rabín, Mackie Messer Klezmer Band, a berlínsko-pražského Naches Tria, a v průběhu času se rozrostl o hudebníky z dalších ansámblů.

Společně vytvořili ryze taneční kapelu s jidiš repertoárem.

Fb: https://www.facebook.com/prazskajidiskapela/

pátek 2. 8.

15.30 

Vegetariánství a židovská etika /přednáška Kamily Kohoutové/  

Stát Izrael se pyšní největším počtem veganů a vegetariánů na světě. Má tento ohleduplný životní styl nějakou spojitost s judaismem? Přednáška Kamily Kohoutové představí základní koncepty židovství týkající se etického stravování od nejstarších dob až po současnost.
Kamila Kohoutová vystudovala judaistiku a filosofii na HTF UK. Několik let působí v reformní židovské komunitě Bejt Simcha. Vstupné: 40,-

18.00 

BALADEN: PRESSBURGER KLEZMER BAND /koncert bratislavské kapely/

Projekt Baladen vznikl v návaznosti na objev dosud neznámého skladatele Arie “Ben Erez” Abrahamsona, který před emigrací působil zejména v meziválečné Bratislavě a ve svých kompozicích zhudebňoval básně nejznámějších básníků píšících v jidiš jazyce. 

Silně se na projektu projevily také písně básnířky a skladatelky Beyle Schaechter Gottesman, jidiš balady od současných autorů Chavy Alberstein, Marilyn Lerner a také znovuobjevené zapomenuté písně o životě, lásce a Bohu. Vstupné: 90,-

http://www.klezmer.sk/

Fb: https://www.facebook.com/PressburgerKlezmerBand/ 

20.00 

Kinderblock 66: Návrat do Buchenwaldu

Projekce dokumentu s navazující besedou s Naftali Fürstem.

Kinderblock 66 je příběhem čtyř mužů, kteří byli jako chlapci vězněni v koncentračním táboře Buchenwald, zároveň je to příběh o třebíčském rodákovi Antonínu Kalinovi, který, ač sám nebyl židovského původu, strávil v Buchenwaldu téměř celou válku a osobně se tam zasloužil o záchranu více jak 900 převážně židovských chlapců. Za tento svůj hrdinský čin byl v roce 2012, dvaadvacet let po své smrti, vyznamenán titulem “Spravedlivý mezi národy”, cenou určenou lidem nežidovského původu, kteří během 2. světové války, často za cenu ohrožení života vlastního, přispěli k záchraně Židů před holocaustem. Vstup zdarma.

sobota 3. 8.

10.30 

Spravedliví mezi národy na Slovensku: Manželé Brezovští, zachránci Naftaliho Ďuro Fürsta /přednáška Martina Korčoka, ředitele Muzea holocaustu v Seredi/  

Slovensko mělo k 1. lednu 2019 více jak šest set osob nežidovského původu, které byly oceněny titulem Spravedlivý mezi národy. Mezi nimi jsou od roku 2017 i Peter a Anna Brezovští, kteří za 2. světové války ukrývali rodinu Naftaliho Fürsta. O slovenských Spravedlivých mezi národy popovídá Martin Korčok, ředitel Muzea holocaustu v Seredi. 

Navazuje přednáška a beseda s Naftali Fürstem

Izraelský kibuc, nový domov pro přistěhovalce z Československa 

Osobní zkušenosti Naftaliho Fürsta, chlapce zachráněného Antonínem Kalinou, který po roce 1948 našel nový domov v Izraeli.

13.00 

Rozinky a mandle /pekařská dílna Zdeňky Palátové/

Chala, medovník a křehké macesy… základem je správné těsto a šikovné ruce, přijďte si vyzkoušet své pekařské dovednosti.

Co si upečeme, to si také sníme… Zástěry s sebou! 

Počet míst omezen, rezervace nutná do čtvrtka 1. 8. (včetně). Vstupné: 220,-

13.30 

Ukrývané dítě – Hidden Child /beseda Marty Neužilové a Stanislava Motla/

Setkání s paní Martou Neužilovou, jejíž maminka Židovka se zapojila do odboje, s pomocí dětí pašovala zprávy do ghetta, až byla prozrazena a i s dcerou zatčena. Marta se tehdy v osmi letech stala nejmladším obyvatelem věznice gestapa v Terezíně. Podařilo se jí přežít. Marta Neužilová je dnes členkou organizace Hidden Child – Ukrývané dítě, která sdružuje Židy a Židovky, kteří prožili válku v úkrytu. Projekce krátkého dokumentu Vlak do pekla (14 minut). Vstupné: 40,-

16.00

Příběh košer kávy /přednáška s vůní košer kávy/

Čtyři bratři, jeden příběh – příběh o vášni ke kávě, který se zrodil na plantáži v Nikaragui a dále roste
v Brně. Během přednášky budete moci ochutnat výběrovou košer kávu a seznámit se s procesem její přípravy. Nejen o tom povypráví jeden z majitelů brněnské kavárny a pražírny MOTMOT coffee & roastery.   Vstupné: 40,-.

17.00 

Třebíčská košer whisky 

Degustační odpoledne spojené s posezením, výkladem a návštěvou stylového whisky baru v židovské čtvrti. Řízená degustace šesti vzorků whisky Trebitsch, která je zároveň v košer kvalitě a která zraje přímo v historických sklepeních baru. 

Degustace proběhne ve Whisky baru na ul. L. Pokorného, sraz v 16.45 v Turistickém informačním centru
u Zadní synagogy. 

Počet míst omezen, rezervace nutná do: pátku 2. 8. (včetně). Vstupné: Kč 650,- na osobu.

V nabídce bude whisky z produkce TREBITSCH old town distillery: 

TREBITSCH Czech single malt whisky 40% kosher

TREBITSCH Czech single malt whisky 45% kosher

TREBITSCH Czech single malt whisky- Single Barrel 61.2% kosher

TREBITSCH Czech single malt whisky – Rum finnish 45% kosher

TREBITSCH Czech single malt whisky – Brandy finnish 45% 

TREBITSCH Czech single malt whisky 40% – Porto finnish 45%

18.00 

Hudba na talíři /hudba s ochutnávkou specialit židovské kuchyně/

Jak chutná hudba? Jak zní dobré jídlo? Slovensko-české kvarteto v netradičním obsazení se představí
V nevšedním programu spojujícím hudbu s gastronomií. “HUDBA NA TALÍŘI”, to je skvělé menu židovských písní a autorské hudby inspirované židovskými melodiemi propojené s ochutnávkou specialit židovské kuchyně v režii Ladislava Poláka. Dobrou chuť.

Degustační menu: kapr s ořechy, židovský kaviár, polská vajíčka, barches, charoset, košer víno

Omezená kapacita, rezervace nutná do: čtvrtka 1. srpna (včetně).     

Vstupné: 350,- / os.

21.00 

ŠOULET /závěrečný koncert festivalu pražské kapely

Kapela Šoulet je neobyčejnou kombinací klezmeru, české dechovky a toho nejzkaženějšího punku.
Se svým nástrojovým obsazením čítajícím hoboj, fagot, housle, ukulele, tubu a bicí vytváří jedinečný zvuk, který jinde neuslyšíte.

Vstupné: 90,-

http://www.soulet.cz, fb: https://www.facebook.com/kapelasoulet/ 

Pokud není uvedeno jinak, koná se program festivalu v Zadní synagoze, Subakova 1/44, Třebíč.

Děkujeme za podporu Nadačnímu fondu obětem holocaustu a Nadaci ŽO v Praze. www.samajim.cz

zdroj: Dáša Juráňová