Fenomén Golem mezi tradicí a mystikou

Fenomén Golem má mnoho velice zajímavých a málo známých aspektů, které vyvstávají až při studiu příběhů předávaných po mnoho desetiletí z generace na generaci.

Skrze letmé vhledy do tajů židovské mystiky zvané קבלה kabala i skrze vyrovnávání se s tvrdou realitou každodenního života židovského národa můžeme vytušit, jaké poselství je skryto v příběhu o Golemovi i co je tajemství přežití tohoto malého národa, který si dokázal přes všechna tisíciletí udržet svou jedinečnou identitu.Spolu s diplomatem a zvláštním zmocněncem Ministerstva zahraničních věcí ČR Dr. Robertem Řehákem podnikneme výpravu do napínavých legend spojených s rabínem Jehudou Loew ben Becalelem zvaným מהר“ל מפראג Maharal mi-Prag, který prý jednou ve snu slyšel záhadou větu složenou z deseti za sebou dle hebrejské abecedy jdoucích slov: אתה ברא גולם דבוק החומר ותגזור זדים חבל טורפי ישראל „Stvoř Golema uhněteného z hlíny a přetneš vazby zlovolníků pronásledujících Izrael“. Rabi Loew větě porozuměl a rozhodl se, že stvoří Golema…

Zveme na přednášku, která bude tvořit doprovodný program letošního ukládání Kamenů zmizelých. Přednáška se uskuteční dne 25. 6. 2020 ve 17:00 v Městském divadle v Prostějově. Vstup volný za dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření.

vložila Jana Gáborová, členka spolku Hanácký Jeruzalém