Dobrovolníci brigádničili na hřbitově

Dobrovolníci společně se členy spolku Hanácký Jeruzalém a správcem nového židovského hřbitova v Prostějově, za Brněnskou ulicí se dnes (5. 7. 2018) pustili do úklidu na hřbitově. Zaměřili se zejména na vytrhání plevele, který nelze odstranit běžnou strojní údržbou.

„Kromě toho bylo potřeba naložit do přistaveného kontejneru posekanou trávu a větve. Také jsme vysbírali odpadky, které lidé odhazují přes hřbitovní zeď,“ shrnul správce hřbitova Pavel Moš.

Pro účastníky byla následně připravena i komentovaná prohlídka této kulturní památky.

„Na zdejším hřbitově se začalo pohřbívat v roce 1908 a je to takzvaný živý hřbitov, což znamená, že je možno pohřbívat a pohřbívá se tady prakticky až do současnosti. Na některých náhrobcích, není jich tu sice mnoho, ale naleznete je zde, jsou dvě dlaně, znak Kohenů, na některých můžete vidět džbán s podnosem, znak Levitů. Levité byli ti, kteří pomáhali při bohoslužbě,“ vysvětlila průvodkyně hřbitovem Jaroslava Kolářová ze spolku Hanácký Jeruzalém.

Na novém židovském hřbitově v Prostějově je pochováno přibližně pět stovek někdejších obyvatel židovského původu, mezi nimi řada významných osobností. Například továrník Gustav Sborowitz,  soudce a předseda židovské obce Otto Bratter, rabín, učenec a historik Leopold Goldschmied, nebo továrník a mecenáš Bruno Winter, kterému bylo nedávno uděleno čestné občanství města Prostějova.

Nový židovský hřbitov je v pořadí nejméně třetím, který se na území města Prostějova nachází. Druhý židovský hřbitov, v dnešní Studentské ulici, byl zpustošen za II. světové války. Řada náhrobků byla městem rozprodána a skončila například jako dlažba na dvorcích.

V současné době se nadace Kolel Damesek Eliezer snaží dohodnout s městem Prostějovem na pietní úpravě starého hřbitova, který je dodnes místem posledního odpočinku bezmála dvou tisíc židovských obyvatel. Mezi nimiž jsou třeba předkové filozofa Edmunda Husserla, spisovatele Stefana Zweiga, továrník Feith Ehrenstamm, lékař Gideon Brecher, který za svou záslužnou činnost během cholerové epidemie obdržel písemné poděkování prostějovského zastupitelstva, nebo rabín Jehošua Horowitz, syn významného moravského zemského rabína Šmelke Horowitze.

-jg-

Fotogalerie z akce