Dny židovské kultury v Olomouci startují v pondělí 9. října 2023

Tématem letošního ročníku jsou spolky. Přesně „Ve spolku je síla“. Jednou z prvních aktivit nově se utvářejících židovských komunit po revolučním roce 1848 bylo totiž právě zakládání spolků. Kromě těch, které zajišťovaly praktický chod náboženské obce (chevra kadiša), se začaly rozvíjet i nejrůznější sekulární spolkové aktivity. 

Často v mnohém kopírovaly činnost spolků nežidovských. Velké oblibě se těšila zejména tělovýchova a výrazný růst členské základny zaznamenávaly také spolky sionistické. 16. ročník festivalu DŽKO představí aktivity těchto významných židovských organizací a poukáže na silnou sociální propustnost mezi nimi a nežidovskými uskupeními, která je dokladem úzkého sepětí židovské a německé liberální vyšší střední třídy. 

Ve čtvrtek 19. října 2023 je od 17:00 hodin připraven také program v Prostějově. Nejdříve se projdeme Prostějovem židovským (začátek trasy je u zámku na Pernštýnském náměstí), poté bude následovat prezentace spolkové činnosti v podání historika prostějovského muzea Filipa Gregora (Galerie Špalíček) a na závěr nabídne loutkové divadlo Starost hru Když se tloukla okna (Galerie Špalíček – atrium, v případě nepříznivého počasí přednáškový sál v hlavní budově muzea, nám. T. G. Masaryka 2).

Těšíme se na vás!

-jg-

Podrobnosti k programu Dnů židovské kultury zde

zdroj: Muzeum umění Olomouc