Dnes 7. 3. 2020 si připomínáme 170. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka

Rodák z Hodonína měl mimo jiné i blízký vztah k Prostějovu. Pocházel odtud dědeček Josef Kropáček. Jeho mladším přítelem byl prostějovský rodák, filozof Edmund Husserl. Poznali se na přednáškách v roce 1876 v Lipsku.  Masaryk se stal jeho mentorem, přivedl jej ke studiu filozofie a pomohl mu pochopit národnostní problematiku. Kontakty spolu udržovali po celý život.

Z Prostějova pocházeli dva blízcí spolupracovníci: V. K. Škrach a Jan Uher. Se sociologem a filozofem V. K. Škrachem se poznal v době vídeňské emigrace za 1. světové války. Mohl tehdy také studovat v jeho knihovně. Knihovnu a archiv potom pořádal a stal se osobním prezidentovým tajemníkem. Od roku 1924 byl jeho literárním tajemníkem a archivářem. Podílel se na vydávání Masarykových spisů a Masarykova sborníku, kam také přispíval (např. studie Moderní člověk a náboženství) Je autorem osobních vzpomínek na T. G. Masaryka.

Profesor pedagogiky brněnské univerzity Jan Uher byl dalším Masarykovým „mužem“. V jeho službách pracoval dva roky jako soukromý knihovník. Byl velkým Masarykovým obdivovatelem. Významně se opíral o jeho realismus.

Ve funkci prezidenta navštívil T. G. Masaryk Prostějov v letech 1921 a 1929. Jeho osobnost zde připomíná název náměstí, ale i replika původní sochy Otakara Španiela zhotovená sochařem Oldřichem Víchou a odhalená 27. 10. 1998. Původní socha byla z náměstí odstraněna za komunistického režimu 10. 4. 1953. V Prostějově také působí pobočka Masarykovy společnosti, která nejen rozvíjí Masarykův odkaz, ale pořádá i různé přednášky a osvětové akce.

zdroj: Hana Bartková a webové stránky města Prostějova

foto: (odpověď prezidenta Masaryka představitelům města Prostějova) M. Marek