Den židovských památek 8. 8. 2021

Spolek Hanácký Jeruzalém společně s Maccabi Olomouc se v letošním roce připojil k celostátnímu Dni židovských památek. V jeho rámci jsme uspořádali komentovanou prohlídku nového židovského hřbitova a obřadní síně v Prostějově za Brněnskou ulicí. Návštěvníků, kterých přišlo více než 150, se dověděli více nejen o historii tohoto hřbitova, ale i hřbitova starého, který se nachází v dnešní Studentské ulici a hřbitova prvního, který se rozkládal kolem městských hradeb. V obřadní síni si pak návštěvníci mohli prohlédnout část panelové výstavy o zaniklých zahradách života a také se prostřednictvím informačních panelů a fotografií seznámit s historií prostějovské židovské obce.

Na severní stěně v interiéru obřadní síně si návštěvníci přečetli na pamětní desce více než 1200 jmen našich zavražděných židovských spoluobčanů.

Komentovanou prohlídkou hřbitova se pak seznámili s životy a osudy celé řady významných prostějovských židovských rodin, jejichž hroby jsou právě na tomto hřbitově. Dověděli se něco i o potomcích přeživších, kteří většinou žijí v zahraničí, ale k hrobům svých předků se vracejí.

Odpolednímu programu předcházela brigáda na hřbitově zaměřená zejména na sekání trávy, odstraňování břečťanu z náhrobků, zkrátka na likvidaci plevele.

Děkujeme jak brigádníkům, tak účastníkům komentované prohlídky a těšíme se zase na viděnou!

Fotogalerie z akce

Jana Gáborová, členka spolku Hanácký Jeruzalém