Den památky obětí holokaustu

Na novém židovském hřbitově v Prostějově za Brněnskou ulicí si v neděli 26. 1. 2020 od 13:00 hodin připomeneme 75.výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim (27. 1. 1945), v němž byli povražděni i naši někdejší prostějovští židovští spoluobčané včetně dětí. Pietním aktem uctíme jejich památku.

Nacistická zvůle a cílené vyvražďování připravilo v průběhu II. světové války o život 1150 lidí židovského původu z Prostějova a okolí. Mezi nimi byla více než stovka dětí do 15 let. Kromě pamětní desky v obřadní síni nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí a památníku na stejném hřbitově nebylo v Prostějově, na místě veřejnosti běžně dostupném, až do roku 2018 nic, co by naše zavražděné spoluobčany připomínalo.

pamětní deska na prostějovském nádraží

V roce 2018 odhalil spolek Hanácký Jeruzalém na hlavním vlakovém nádraží pamětní desku těmto obětem rasové a náboženské nenávisti. V loňském roce pak spolek zahájil projekt ukládání pamětních kamenů do chodníků v ulicích města. Uloženo bylo celkem 11 kamenů. V letošním roce budeme pokračovat. Počítáme s uložením 18 Kamenů zmizelých.

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém