Člen spolku Hanácký Jeruzalém Jan Lázna představil na přednášce v hospůdce „U Růžičků“ také významné prostějovské židovské oděvní továrny

V hospůdce U Růžičků v Kostelní ulici v Prostějově proběhla v nedělní večer 13. listopadu 2022 přednáška člena spolku Hanácký Jeruzalém RNDr. Jana Lázny na téma „Zaniklé oděvní továrny v Prostějově“. Uvedené téma připravil už pro kurz seniorů konaný na Střední zdravotnické škole a nyní jej představil i veřejnosti.

V úvodu byla zmínka o vzniku cechů a první továrně na sukna a kazimír Veitha Ehrenstamma na začátku 19. století.  Potom už byly prezentovány desítky továren a továrniček vyrábějících nejen oděvní konfekci, ale i knoflíky, klobouky, obuv či papuče.

Byly to například továrny Hermann Berger (Vápenice 23 – Havlíčkova 4), Silesia, Platzko a spol.sl (Olomoucká 5, Vápenice 5), Bedřich a Arnošt Ballek (Vápenice 5), Salomon Trau (Palackého 4 – 6), Gustav Sborowitz a syn – Sbor (Olomoucká 23–25), Zikmund Kaufmann (nám. Spojenců 1), Deutschland & Jassinger (Palackého 8–10), Theodor Weisz a spol. (Olomoucká 16), Féher a Grünwald (Rejskova 32), Julie Wolfová a synové (E. Husserla 16), Greif a Melhuba (Žižkovo nám. 13, Pod Kosířem 23), Gelb a Band (Palackého 25). 

To vše bylo doprovázeno současnými a historickými fotografiemi, plány, archivními dokumenty i vedutami továren. Nechyběl ani stručný nástin historie, treudândři, arizace, národní správa. Celkem 47 židovských konfekčních továren byl  po roce 1948 začleněno do OP Prostějov.

Jan Lázna také přidal různé zajímavosti, například o sestře své babičky Marii Lungové (jejím prvním manželem byl prostějovský starosta Josef Wait, druhým manželem byl spolumajitel oděvní továrny Lunga a Kučera, Žižkovo nám. 9, či o Karlu Pospíšilovi (továrna KAPO, Olomoucká 5). Ten si v roce 1942 změnil jméno na Pospischil a začal vystupovat na veřejnosti jako Němec. V rámci arizace zabral dům Fleischerových (Svatoplukova 58, dílo architekta Eduarda Žáčka), kam následně přestěhoval svoji firmu. Další části výroby nastěhoval do autosalónu továrny Wichterle a Kovářík ve Svatoplukově ulici. Továrna Emila Altara se nacházela v č. 21 na Vápenici – tedy ve dvoře Katolického domu, továrna  Süsskind a Paschkus se nacházela ve dvorní části domu na Pernštýnském náměstí č. 10. Část dvorního křídla byla zbourána pro stavbu budovy OV KSČ. 

Těch zajímavostí a informací zde zazněla spousta. Téměř dvouhodinová přednáška byla nejen zajímavá, ale také poučná. Účastníci přednášky (a současně i pamětníci) vzpomínali také na uvedené objekty, jejich proměny i majitele.

Přednáška však bude mít pokračování, Jan Lázna totiž ještě nestačil probrat jih a západ města.  Ti, kteří přednášku nestihli navštívit, ji budou moci vyslechnout v příštím roce v Městské knihovně v Prostějově.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém

Fotogalerie z akce: