Část někdejšího židovského ghetta v Prostějově projde revitalizací

Nevzhledná plocha po zbouraných židovských uličkách vymezená ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhova a v současnosti využívaná jako parkoviště by měla získat novou podobu. Podle návrhu architektů architektonické kanceláře Gogolák + Grasse má na ploše vzniknout nové náměstíčko s pracovním názvem Jeruzalémské s několika stromy, mobiliářem a pohodlným prostorem pro pěší.

Studie odkazuje také na bohatou historii místa a prostějovskou židovskou komunitu. Architekti chtějí využít prvky a detaily, například chtějí propojit historickou a moderní dlažbu nebo využít archeologické nálezy jako inspiraci pro mobiliář.

„Aby prostor náměstí působil přirozeně, považujeme za vhodné stopy historie prezentovat spíše nenápadně než explicitně formou například informačního panelu. Prvky s odkazem na archeologické nálezy tak mohou být tajemnou vrstvou místa, stejně jako jeho minulost,“ uvádí autoři návrhu.

Plochu ozdobí také vodní prvek, který má připomínat mikve, jež byla odkryta při archeologickém průzkumu v blízké Hradební ulici.

Autoři nezapomínají ani na zeleň, kdy v místě bude vysázeno 13 stromů.


Projekt je součástí rozsáhlého záměru na úpravu někdejší jižní části prostějovského židovského ghetta a město na něm pracuje od roku 2019. Architektonicky má sjednotit celou oblast s historickým rázem uliček. Projekt posuzovali také památkáři; náměstíčko má patřit k prvním proměněným částem.

Kdy by mohlo být dokončené, zatím není jasné. Projekt čeká stavebnětechnický průzkum, architekti budou také zapracovávat do projektu připomínky z veřejného projednání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 8. února 2024. Stavba by však mohla začít v průběhu příštího roku.

Úprava prostoru je dle našeho názoru žádoucí a projekt citlivě zpracován. Pořádáme komentované prohlídky Prostějovem židovským, které v tomto místě končí, a jistě by bylo příjemné se v závěru trasy ještě zastavit, posedět, popovídat si a vnímat okolí. Návrh velmi dobře pracuje s geniem loci místa, s působivými detaily, tak doufejme, že v průběhu realizace neztratí svůj původní koncept.

V rámci veřejného projednání totiž nejčastěji zaznívaly dotazy, jaká plocha nahradí zrušené parkoviště, tedy kam s vozidly, která zde parkují (ať už návštěvníků města či v místě bydlících nebo podnikajících).

Ano, parkování je zcela jistě důležité, nicméně širší centrum města by nemělo sloužit jako velkokapacitní parkoviště. Je to lokalita s bohatou historií, turistickým potenciálem v bezprostřední blízkosti hlavního náměstí. Určitě se zaslouží revitalizaci s odkazem na dějinné etapy, jimiž prošla, i na osobnosti, které prostějovské židovské ghetto dalo světu. Třeba filozofa Edmunda Husserla, architekta Maxe Fleischera, lékaře Gideona Brechera nebo módní návrhářku, pozdější první dámu izraelské módy Lolu Beer – Ebner…

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém

zdroj fotografií: facebook Rozvíjíme Prostějov (aktuální stav + vizualizace)

fotografie z projednání návrhu: Jana Gáborová

I-dnes ke stejnému tématu

Impuls ke stejnému tématu