Bude prostějovský rodák Václav Knotek vyznamenán?

Václav Knotek (vpravo) s rodiči a bratrem Janem

Už zanedlouho – 28. 10. 2023 – budou prezidentem České republiky Petrem Pavlem udělena státní vyznamenání. Jednu z nominací, schválenou poslaneckou sněmovnou, podal spolek Hanácký Jeruzalém a Statutární město Prostějov. Společná nominace na udělení Medaile Za hrdinství in memoriam se týká prostějovského rodáka, vedoucího šifrantů československé exilové vojenské zpravodajské služby za druhé světové války a člena třetího odboje plukovníka Václava Knotka.

Kdo byl Václav Knotek?

Plukovník Václav Knotek (27. května 1910 – 16. června 1948) byl vedoucí šifrantů československé exilové vojenské zpravodajské služby za II. světové války a člen třetího odboje, který po zadržení Státní bezpečností v červnu 1948 spáchal sebevraždu.

Václav Knotek pocházel z Prostějova, absolvoval učitelský ústav v Olomouci a poté základní vojenskou službu. Od dubna 1934 působil jako učitel na měšťanské škole v podkrkonošském Studenci, kde vyučoval francouzštinu a výtvarnou výchovu. Na začátku školního roku 1938/39 byl mobilizován.

Na základě varování před zatčením gestapem opustil Studenec 28. února 1940 a podařilo se mu přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii emigrovat do Francie, kde se přidal k československé armádě. Po porážce Francie se dostal do Anglie, kde pracoval ve zpravodajském odboru exilového ministerstva národní obrany, později jako vedoucí šifrového oddělení. Významně se podílel na přípravě operace výsadkářské skupiny Antimony. Na sklonku války měl být vysazen do protektorátu, ze dvou pokusů se ale kvůli nepříznivému počasí a střetu s nepřátelským letectvem ani jednou výsadek Chrominum neuskutečnil.

Během války byla Knotkova manželka Zdeňka a jeho rodiče internováni v táboře ve Svatobořicích. Jeho mladší bratr Jan zahynul ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi.

Po skončení druhé světové války se stal přednostou šifrového oddělení ministerstva vnitra, odkud ho v říjnu 1946 odvolal ministr Nosek kvůli členství v národně socialistické straně a protikomunistickým postojům. Na ministerstvo vnitra se pak vrátil počátkem roku 1947 (do repatriačního oddělení) a pracoval tam až do komunistického puče. 26. února 1948 uprchl těsně před zatčením a dostal se do Londýna, později k němu emigrovala i manželka se čtyřmi dětmi.

V červnu byl vyslán Vladimírem Krajinou zpátky do Prahy jako agent podporovaný britskou tajnou službou, aby připravil odbojové hnutí a sehnal lidi pro příjem depeší vysílaných z Londýna. Do Prahy přicestoval 15. června 1948 s pozměněným vzhledem jako obchodník s textilem John Robert Coles. Osudným se mu stal 16. červen 1948, kdy byl Václav Knotek zatčen StB a ve vazbě spáchal sebevraždu, když rozkousl v ústech ukrytou kapsli s kyanidem.

-hb-

Přehled nominovaných poslaneckou sněmovnou je zde