Brigády na novém židovském hřbitově za Brněnskou ulicí

památník na novém židovském hřbitově

Budou probíhat od dubna do října roku 2021. Termín zahájení dobrovolnické činnosti na hřbitově zveřejníme. Jaký je plán? Časový a organizační? Podrobnosti od správce hřbitova:

Kdy

 • Vždy v neděli 9:30 – 12:30 v případě příznivého počasí, na základě předchozí domluvy, če­kám vždy do 9:45 – v případě ne­přítomnosti bude uvedeno předem na F/B viz výše, ale jen za předpokladu, že se mi přihlá­síte na kontaktech uvedených dole
 • Výjimkou jsou náboženské svátky, např. Vysoké svátky, Chanuka, …
 • Majitelé klíčů, tj. ve velké většině pozůstalí, mají možnost volného přístupu, pokud budou praco­vat na rodinných hrobech nebo vykonávat předem domluvenou práci.
 • Ostatní dle domluvy předem
 • Dle pravidel bezpečnosti práce chci vědět o vašem pohybu po hřbitově a budete proškoleni.

Co

 • Všichni budete poučeni o bezpečnosti práce, a to jednorázově při zahájení prací
 • Pozůstalí na „svých“ hrobech očistí náhrobky on náletů, trávy, nečistot …
 • Dále, podle počtu účastníků brigády:
  • Očištění hrobů od náletů a příprava na dokumentaci, tj. změření hrobu, pořízení fotografie zpředu, seshora, zboku …  zanesení do seznamu, oprava seznamu, prostě každý něco na místě
  • Pálení biomasy
  • Úklid.

Čističi hrobů

 • Nůžky zahradnické vlastní s sebou, pevné kožené rukavice, pevné boty (ne sandály), případně i brýle, kartáč drátěný nebo rýžový, případně kýbl na odnos, či na vodu…

Dokumentátoři

 • Vlastní fotoaparát, pořízení fotek v .jpeg formátu, dostanou elektronický seznam hrobů, dnes do­stupný, vezmou metr a zaměří hodnoty + zkontrolují evidenční číslo.

K dispozici:

 • Suché WC

Sraz

 • Vždy po domluvě s ing. R. Dubem, telefon, mail, osobně – předem
 • Upozorňuji, že na hřbitově není funkční přívod vody, vodu s sebou.

Pracovní doba

 • Neděle pravidelně
 • Dle možností mimo neděli, nikdy o však šabatu

Doprava brigádníků

 • Po dohodě
 • Individuálně

Kontakt

Rudolf Dub, +420 603 862 815, Rudolf.Dub@maccabi.cz