Brigády na novém židovském hřbitově pokračují

brigády na hřbitově

Poprvé se v letošním roce bude brigáda konat v neděli 13. 3. 2022 od 10:00 hodin. Samozřejmě v závislosti na počasí. Místem konání brigády je nový židovský hřbitov v Prostějově za Brněnskou ulicí. Podrobnosti od organizátora:

Co to je, kde to je, 😊
• dobrovolné práce / brigády ke zlepšení stavu a údržbě Nového židovkského hřbitova v Prostějově, na Brněnské ulici, mimo šabaty, tj. soboty a svátky
• Kde to je: Nový židovský hřbitov, Brněnská ulice v Prostějově, vlevo na konci Prostějova, výjezd
na Výšovice, Brno
• Kdy to je: 13. 03. 2022, 10:00 – 14:00, resp. dle počasí, Nový židovský hřbitov
Kde lze aktuálně sledovat stav: Brigády, novinky, atd.
https://www.facebook.com/groups/1043546429350378
http://www.hanackyjeruzalem.cz

Jde, a v to pevně doufám, o pokračování nové etapy života a existence Nového židovského hřbitova,
též „Bejt Olam“, ve spolupráci s:
• FŽO (majitelem hřbitova) + Matana (správní a servisní organizací), Ing. arch. Jaroslavem Klenovským
• mnou, zodpovědným za údržbu hřbitova, počínaje 18.09.2020 + předsedou SK Maccabi Olomouc
• Ostatními, tj. pozůstalými, členy Židovských obcí, Chewra Kadisha (Pohřební bratrstvo), dále
členů Hanáckého Jeruzaléma a dalšími.
Proč?
• Před Šoa několik desítek Židů, jejichž předci leží zde na tomto hřbitově, emigrovalo a většinou již
se nevrátilo zpět do ČR, někteří potomci nejeví zájem o své předky, většinou proto, že původní
vlast se k nim od r. 1945 do r. 1989 chovala velmi macešsky, což příliš nebylo lepší ani poté, viz
nenarovnání majetkových poměrů v dostatečné výši nebo nejsou již mezi námi a tradici péče nepředali svým dětem nebo je to logisticky pro ně velmi složité.
• Z těch 109, co se vrátili z „Cesty bez návratu“, další ze zahraničních armád, emigrace, schovávání
se jako „Hidden Child“, atd., většina odešla z Prostějova do celé ČR, ale i emigrovala, tj. stejné
důvody jako výše.
• Dalších 1.140 lidí se nevrátilo z nedobrovolné „Cesty bez návratu“, tj. od té doby, kdy velmi často
celé rodiny „odešly do jiné dimenze“ a nemohou se starat o své předky, a tyto rodiny mají zde svůj
památník odhalený panem rabínem dr. Richardem Federem v r. 1950, mnozí i symbolické hroby. Ani ti se nemohou zde ani na Starém židovském
hřbitově starat o hroby svých předků.
• Hřbitov je nutno pravidelně udržovat i nadále, jsou to především prostějovští občané, i Židé. Zaslouží si tuto péči. Z důvodů majetkových se o toto nestará Statutární město Prostějov, ale Federace židovských obcí, i když SMPV přispívá na údržbu.
Kdy?
V neděli 13. 03. 2022, 10:00 – 14:00 v případě příznivého počasí
Co?
• Všichni budete poučeni o bezpečnosti práce, a to jednorázově při zahájení prací, včetně anticovid
opatření, vč. Správního řádu
• Pozůstalí na „svých“ hrobech očistí náhrobky on náletů, trávy, nečistot …
• Dále, podle počtu účastníků „voskresniku“:
o Úklid v Obřadní síni:
▪ Příprava na výstavu Bejt Olam v Prostějově – Zahrady života
▪ Příprava na Chayim Prostějov 2022 – 80. výročí transportů
o Pálení
▪ chrastí
▪ odpadu
o Úklid hrobů
o Odnos odpadků na hromadu
▪ Příprava na odvoz odpadu
Čističi hrobů:
• Nůžky zahradnické vlastní s sebou, pevné kožené rukavice, pevné boty (ne sandály), případně i
brýle, kartáč drátěný nebo rýžový, případně kýbl na odnos, či na vodu, krém na opalování
K dispozici:
• Nealko nápoje
• Drobné občerstvení
• Suché WC
Sraz:
• Vždy po domluvě s ing. R. Dubem, telefon, mail, osobně – předem
• Před hlavní bránou
Pracovní doba:
• 10:00-14:00
• Kdo přijde později, dá vědět
Svoz a rozvoz brigádníků
• Po dohodě

Kontakt
Rudolf Dub,
+420 603 862 815,
Rudolf.Dub@maccabi.cz