Brigáda na novém židovském hřbitově v Prostějově

nový židovský hřbitov v Prostějově

30. května 2021 dopoledne. Kde to je?: Nový židovský hřbitov, Brněnská ulice v Prostějově, vlevo na konci Prostějova, výjezd
na Výšovice, Brno

Proč?
• Před Šoa několik desítek prostějovských Židů, jejichž předci leží na tomto hřbitově, emigrovalo a
většinou již se nevrátilo zpět do ČR, někteří potomci nejeví zájem o své předky, většinou proto, že původní vlast se k nim od r. 1945 do r. 1989 chovala velmi macešsky, což příliš nebylo lepší ani poté, viz nenarovnání majetkových poměrů v dostatečné výši.
• Dalších 1.140 lidí se nevrátilo z nedobrovolné „Cesty bez návratu“, tj. od té doby, kdy velmi často celé rodiny „odešly“ a nemohou se starat o své předky, a tyto rodiny mají zde svůj památník odhalený panem rabínem dr. Richardem Federem (Richard Feder – Wikipedie (wikipedia.org) v r.
1950, mnozí i symbolické hroby. Ani ti se nemohou zde ani na Starém židovském hřbitově starat o hroby svých předků.
• Z těch 109, co se vrátili z „Cesty bez návratu“, další ze zahraničních armád, emigrace, schovávání se jako „Hidden Child“, atd., většina odešla z Prostějova do celé ČR, ale i emigrovala.
• Hřbitov je nutno pravidelně udržovat i nadále, jsou to především prostějovští občané, i Židé, naštěstí i za podpory Statutárního města Prostějova.


Kdy?
• 30. 5. 2021 v 9:00, čekám vždy do 9:15

Co?
• Dle pravidel bezpečnosti práce chci vědět o vašem pohybu po hřbitově a budete proškoleni –
Všichni budete poučeni o bezpečnosti práce, a to jednorázově při zahájení prací
• Pozůstalí na „svých“ hrobech očistí náhrobky on náletů, trávy, nečistot …
• Dále, podle počtu účastníků „voskresniku“:
o Očištění hrobů od náletů a příprava na dokumentaci, tj. změření hrobu, pořízení fotografie
zpředu, seshora, zboku … zanesení do seznamu, oprava seznamu, prostě každý něco na místě
o Pálení biomasy
o Úklid.
• Majitelé klíčů, tj. ve velké většině pozůstalí, mají možnost volného přístupu, pokud budou pracovat na rodinných hrobech nebo vykonávat předem domluvenou práci.


Čističi hrobů:
• Nůžky zahradnické vlastní s sebou,
• pevné kožené rukavice, pevné boty (ne sandály),
• případně i brýle,
• kartáč drátěný nebo rýžový,
• případně kýbl na odnos, či na vodu…


Dokumentátoři:
• Vlastní fotoaparát, pořízení fotek v .jpeg formátu,
• dostanou elektronický seznam hrobů, dnes dostupný,
• vezmou metr a zaměří hodnoty + zkontrolují evidenční číslo.

K dispozici:
• Suché WC
• Upozorňuji, že na hřbitově není funkční přívod vody, vodu s sebou.


Komunikace:
• po domluvě s ing. R. Dubem, telefon, mail, osobně, předem

Svoz a rozvoz brigádníků:
• Po dohodě

Kontakt
Rudolf Dub, +420 603 862 815, Rudolf.Dub@maccabi.cz