Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci pořádá prohlídku s odborným výkladem a doprovodnými akcemi

Pozvánka na sobotu dne 12. 06. 2021 od 14:00 do 18:00 hod:

Přednášející a provázející:
• p. Vl. Všetička (VV) v zastoupení za Mgr. Václava Dvořáka (VD) – Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fakulta / Botanická zahrada Univerzity Palackého: Historie, současnost, budoucnost Botanické zahrady, vč. prohlídky zahrady
• Mgr. Daniel Soukup, PhD (DS), Univerzita Palackého, Olomouc, CJS, FF – volné téma
• Mgr. Jan František Pavlíček, PhD. (JFP), Univerzita Palackého, Olomouc, FF – konverze Židů v Itálii
• Ing. Jaromír Vykoukal (JV), Hanácký Jeruzalém – Varšavské povstání
• Ing. Rudolf Dub (RD) – Nový židovský hřbitov v Prostějově, stav věcí, inventarizace, dokumentace, aktivity Hanáckého Jeruzaléma – SK
Maccabi Olomouc / Hanácký Jeruzalém
• Ostatní dle aktuálního programu.

Ve spolupráci s:
a. UP v Olomouci (www.upol.cz) – Přírodovědeckou fakultou, Botanickou zahradou
b. Hanáckým Jeruzalémem (www.hanackyjeruzalem.cz)
c. Židovskou Obcí v Olomouci (www.kehila-olomouc) – košer potraviny a víno, doprava 1. a 2. generace jsme připravili pro Vás, i Vaše rodinné příslušníky, možnost seznámení se s činností Botanické zahrady Univerzity Palackého, vedené Mgr. Václavem Dvořákem, a to již v 5. kole (tradice
pokračuje 😊).

 1. VV seznámí se svěřenou UBZ ve zmíněný den, na adrese: Botanická zahrada Univerzity
  Palackého, U Botanické zahrady 920, 779 00 Olomouc, http://garden.upol.cz.
 2. Navazujeme na úvodní přednášku Mgr. D. Cigánka na Židovské obci v Olomouci v roce
  2017, předchozí úvody VD a VV v Botanické zahradě, tj. je možno vidět v praxi, prohlédnout, očichat, dále je možno se na mnohé zeptat, udělat pěknou procházku, potkat se s přáteli, známými, v rámci tzv. „semínkovny“ se obohatit novými semeny pro své vlastní pěstování rostlin atd.
 3. Pro ty, kteří se necítí na dlouhé pochodování, jsou připraveny lavičky v areálu či možnost si odpočinout v učebně, ta je připravena i pro případ horšího počasí (pokusíme se vyžádat, nikoliv ovlivnit) a od MHD je to kousek. Též doprava je pro 1. a 2. generaci zajištěna.
 4. Součástí programu je i:
  a. Prohlídka Botanické zahrady Univerzity Palackého s VV
  b. Přednášky, viz seznam a obsah nahoře.
  c. Můžete si zahrát pétanque, pokusíme se zajistit i další doprovodný program, ale to nyní nechceme a nemůžeme prozradit, protože o něm jednáme nebo jej ještě sami neznáme.
 5. Vhodné pro 1. i 2. generaci, rodiny s dětmi. 1. a nově i 2. generaci jsme v té době schopni zajistit dopravu, prostřednictvím ŽO Olomouc, p. Petr Coufal: +420 733 769 277, prosím objednat včas.
 6. Občerstvení:
  a. Voda, citronová šťáva
  b. Káva, čaj, z termosek,
  c. Nevaříme, je šabat. Pokud se zadaří, tak bude „gefilte fisch na sefardský způsob“, chala, případně slané pomazánky, sladké či slané pečení – bude parve a mléčné, masité občerstvení nebude
  d. Ostatní, co si přinesete, ale snažte se o košer kvalitu, prosím, těšíme se na produkty tradičních dodavatelů 😊.
 7. Vše ostatní, vztahující se k UBZ, včetně dalších akcí: http://garden.upol.cz/.
  V rámci pandemických opatření:
 8. Bude k dispozici voda na umytí rukou, dtto dezinfekce, papírové ručníky
 9. Vezměte si s sebou doklady o vaší bezinfekčnosti:
  a. prodělání COVIDu,
  b. prvém či druhém očkování,
  c. případně prohlášení o §53 a 55 Správního řádu …
  Těšíme se na vaši účast.
  Za pořadatele:
  Ing. Rudolf Dub
  Potvrzení Vaší účasti a veškeré dotazy:
  SK Maccabi Olomouc, Tel.: +420 603 862 815, e-mail: rudolf.dub@maccabi.cz