Bojovali za naši svobodu

Bedřich Seliger

Připomínáme si 75. výročí konce II.světové války. Osvobození. Málo se v této souvislosti připomíná podíl židovských občanů zapojených do boje proti nacismu.

Přitom například z dokumentů 1. československého samostatného polního praporu v SSSR vyplývá, že jednotka měla k 1. 5. 1942 683 příslušníků a toto složení:
110 Čechů, 124 sovětských Čechů a 43 polských Čechů,
21 Slováků, 19 Zakarpatských Ukrajinců, 3 Maďary a
286 Židů – tedy 47 % celkového počtu jednotky. A tento počet stále rostl! Židé nebyli jen oběťmi, ale aktivně se podíleli na naší svobodě, bojovali i za nás… Podrobně se tímto tématem zabývá člen našeho spolku Jaromír Vykoukal – zde

Mimochodem, z Prostějova máme zdokumentovány více než tři desítky mužů židovského původu, kteří se zapojili do bojů proti nacistům. Vlastně přežili jen díky tomu, že uprchli a bojovali…zbývající členové rodin většinou nepřežili… (sekce holocaust a odboj).

vložila: Jana Gáborová