Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji

Bedřich a Max Bleichfeldovi z Prostějova

Boj proti nacistům a fašistům vedlo tisíce a tisíce pěšáků odboje. Nezanedbatelný podíl mezi nimi tvořili Židé. Tedy ti, kterým se podařilo zavčas uprchnout, a dostalo se jim možnosti zapojit se do bojů proti Hitlerovi.

Bedřich Seliger z Prostějova byl v první šestici dobrovolníků, kteří se hlásili do nově vznikající československé vojenské jednotky v Buzuluku

Z osob židovského původu, které emigrovaly konkrétně z Prostějova, se zvlášť mladší svobodní muži často zapojili do zahraničních armád. Na východě vstupovali do Rudé armády, na západě do armád Spojenců.

Od roku 1940 byly součástí britské armády zvláštní židovské pěší setniny z židovských obyvatel tehdejší Palestiny, z nichž roku 1942 vznikly tři prapory, bojující v Egyptě a Itálii. Jejich členy byli samozřejmě i lidé pocházející z Československa…

„Můj otec Max Bleichfeld se narodil se v Prostějově v roce 1923. Do tehdejší Palestiny se dostal v roce 1938. Rodiče a sestra zůstali v Prostějově,“ popisuje příběh svého tatínka Ofer Pelled z Jeruzaléma. „V osmnácti nebo devatenácti letech vstoupil otec do Britské armády. Sloužil v židovských jednotkách a byl nasazen do bojů proti nacistům v Evropě. Z rodiny přežil jen on a jeho bratr Bedřich, který také stačil před Hitlerem prchnout. I Bedřich se zapojil do bojů proti nacistům,“ dodává Ofer.  

Bruno Bobasch, rodák z Prostějova. V roce 1939 se mu podařilo vystěhovat do tehdejší Palestiny, kde vstoupil do tamní brigády.

Židovským vojákům, kteří bojovali na všech frontách proti nacistům, a kteří tím bojovali i za osvobození Československa, je věnována výstava Židé v boji a odboji.

Výstavu pořádá spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově, p. o. a Statutárním městem Prostějovem.

Špalíček, Uprkova 18 od 30. 8. do 20. 10. 2019

Vernisáž výstavy 29. 8. 2019 v 17:00 hodin

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém