Barokní synagogy v českých zemích

Zveme vás na výstavu, která představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy vybudované v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století. Výstava je dopracována o panely s prostějovskými synagogami a modlitebnami.

Na patnácti rámovaných panelech, umístěných ve výstavních sálech budovy na Špalíčku, se budete moci seznámit například s historií synagog v Jičíně, Holešově nebo Úsově. Panely podrobně mapují skupinu dosud málo známých architektonických památek českých zemí, které jsou vzácnými doklady historie a kultury tradičních židovských obcí na našem území, pro něž byly synagogy hlavním a většinou i jediným centrem náboženského a společenského života i vzdělávání. Tyto jen výjimečně dochované staré synagogy jsou současně také cennými doklady místního stavitelství, které tvoří nedílnou součást architektonického dědictví České republiky.

„Kromě toho budete moci na výstavě zhlédnout také panely s prostějovskými synagogami a modlitebnami, seznámit se s jejich architekturou, osudem i současným vzhledem. Na panelech, které se věnují čistě prostějovské židovské komunitě, budete mít možnost dále nahlédnout do jejího života nebo poznat blíže některé významné prostějovské rabíny,“ říká ředitelka muzea Soňa Provazová.

Výstavní prostory ve Špalíčku však nezaplní pouze panely, ale také trojrozměrné předměty.

předměty zapůjčené z Loštic
Tóra z Loštic

„Těšit se můžete třeba na Tóru, jejíž osud je natolik zajímavý, že byla vystavena dokonce ve Westminsteru, dále chanukový svícen, menoru, modlitební řemínky nebo část rozetového okna z olomoucké synagogy, které se podařilo zachránit po vypálení synagogy v roce 1939.

část rozetového okna z olomoucké synagogy

Tyto předměty jsou zapůjčené z loštické synagogy. Více nám o nich prozradí na vernisáži pan Luděk Štipl právě z Loštic. Pláštík na Tóru, sáček na talit a tfilin a další synagogální textilie nám zapůjčilo Muzeum Komenského v Přerově. K tomu přidáme i několik našich vlastních předmětů.

Srdečně tedy zveme veřejnost na vernisáž, která se uskuteční ve čtvrtek 23. 7. 2020 v 17:00 ve Špalíčku,“ dodává Provazová.

Výstava, kterou pořádá Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, statutárním městem Prostějovem a spolkem Hanácký Jeruzalém, potrvá do 27. 9. 2020.

zdroj: webové stránky města Prostějova

vložila: Jana Gáborová, členka spolku Hanácký Jeruzalém