26. května 2022 uložíme Kameny zmizelých a zahájíme výstavu o nové synagoze

ilustrační foto (z loňského ukládání)

Celkem 15 kamenů za židovské občany, kteří byli zavražděni v průběhu II. světové války kvůli svému původu, bude uloženo ve čtvrtek 26. 5. 2022 v prostějovských ulicích. Další kameny přibydou pak v měsíci září. V letošním roce si připomínáme 80. výročí transportů našich někdejších židovských spoluobčanů. Z více než 1200 bývalých sousedů koncentrační a vyhlazovací tábory přežila zhruba stovka. Kameny zmizelých tak alespoň symbolicky připomenou, že zde tito lidé žili, připomenou kdysi početnou židovskou komunitu.

Součástí letošního ukládání Kamenů zmizelých bude i vernisáž výstavy  „Virtuální rekonstrukce prostějovského Templu“, která se uskuteční v 17:00 stejného dne právě v objektu bývalé nové synagogy – dnes kostela Husova sboru.

Mottem obou částí akce je Cesta zpět. 

Chceme jednak připomenout tragický osud prostějovských Židů, zároveň však zdůraznit, že záměr nacistů vymazat tuto komunitu z paměti, se naštěstí nezdařil; naopak, připomínáme si život, bohatou tvůrčí činnost a přínos židovského obyvatelstva pro Prostějov. Výstavba nové synagogy (která existuje dodnes, byť v přestavěné podobě) byla jedním ze symbolů významu židovské obce v Prostějově.

Virtuální rekonstrukci zpracovala v rámci své diplomové práce studentka (dnes již absolventka) Technické univerzity ve Vídni Irene Moser, která potvrdila účast na vernisáži.

Harmonogram ukládání Kamenů zmizelých 26. 5. 2022

Začátek ukládání je pevný, další časy spíše orientační:

8:00 – Svatoplukova 29:              3 kameny (Liana Beamtová, Pavla Beamtová, František Adámek)

8:30 – Olomoucká 2:                   1 kámen (Ruth Weiszová)

9:00 – Vápenice 25:                     3 kameny (Mína, Eva a Zdenka Bergerovy)

9:30 – nám. T. G. Masaryka 23:  3 kameny (Otto Walter Deutsch, Petr Deutsch, Mirko Engel)

10:00 – nám. Sv. Čecha 2:          3 kameny (Liddi Bandová, Helmut Banda, Pavel Banda)

10:30 – Komenského 6:              2 kameny (Kateřina Altarová, Emil Altar)

V odpoledních hodinách, přesně 17:00 začne 26. 5. 2022 vernisáž v někdejší nové synagoze dnes Husově sboru. Od 16:30 si budou moci lidé prohlédnout prostřednictvím fotografií na stojanu před Husovým sborem fotografie (nejen) z aktuálního ukládání kamenů.

S ukládáním Kamenů zmizelých začal spolek Hanácký Jeruzalém v Prostějově v roce 2019. Dosud je v ulicích města rozmístěno 36 pamětních kamenů většinou za židovské občany. 3 kameny připomínají zavražděné činovníky prostějovského Sokola. V letošním roce přibyde celkem 36 kamenů, z toho prvních patnáct dne 26. 5. 2022.

O akci píše také Olomoucký report nebo Seznam zprávy