10. září 2020 od 16:00 v Galerii Špalíček:

V rámci Dnů evropského dědictví se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Barokní synagogy v českých zemích. Výstava je doplněna panely mapujícími historii prostějovských synagog a židovských modliteben a obecněji prostějovské židovské komunity. V rámci komentované prohlídky se dozvíte víc o některých vystavených předmětech. Třeba o části rozetového vitrážového okna, které se podařilo zachránit ze zničené olomoucké synagogy.

Vzpomínka očitého svědka na vypálení synagogy v Olomouci v noci z 15. na 16. března 1939

Olomoucká synagoga stávala na dnešním Palachově náměstí

Výňatek z dopisu pana Petra Brocha, který pocházel z Olomouce a jako dítě přežil věznění v Terezíně.

„… Na tuto noc si pamatuji  velice dobře.  Bylo mi tehdy osm let, s rodiči a bratry jsme bydleli hned za rohem synagogy na Havlíčkově ulici, takže jsem byl oné noci skoro na osudném místě zkázy. Vysoké plameny šlehaly a olizovaly celou synagogu.

Hasiči sice přijeli, ale dostali striktní zákaz podílet se na hašení požáru.

Nocí se ozýval praskot a řinčení skel. A všude plno štiplavého dýmu, který se valil ze synagogy. Příštího dne se mi naskytl smutný obraz, budova skoro zcela vypálena, jen zdi trčely k nebi a plápolající plech kopulí hřměl v pravidelném rytmu. 

Tehdy se mi podařilo jako jednomu z prvních dostat se dovnitř budovy.  (Kamarádil jsem s Jiřím Munkem, jehož rodiče byli správci synagogy a bydleli hned vedle) Nejdříve mě omráčil strašný zápach spáleného dřeva.  Nechtěl jsem věřit očím, skoro vše bylo spálené, stěny od kouře a plamenů černé. Žár vyrazil i barevná okna, měl jsem obavu, že strop se každou chvíli zřítí. Nikdy na to nezapomenu … “

Za několik měsíců synagoga zmizela …

Petr Broch

V Plzni dne 24. června 2005

zdroj: spolek Respekt a tolerance

vložila: Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém

Výstava probíhá ve spolupráci Muzea a galerie v Prostějově, Židovského muzea v Praze, Statutárního města Prostějova, spolku Respekt a tolerance, Muzea Komenského v Přerově a spolku Hanácký Jeruzalém. Průvodcem komentovanou prohlídkou bude kurátor výstavy Filip Gregor z prostějovského muzea.