Den architektury konaný v sobotu 5. října 2019 se zaměřil na prostějovskou poválečnou architekturu

Vitráže ve Zlaté bráně

Spolek Prostor Prostějov uspořádal v sobotu 5. října 2019 Den architektury. Procházka po perlách prostějovské architektury byla změřena na období po 2. světové válce, jehož stavby ve srovnání s prostějovskou secesí a modernou častou zůstávají stranou naší pozornosti.

Číst více… „Den architektury konaný v sobotu 5. října 2019 se zaměřil na prostějovskou poválečnou architekturu“

Před sto osmdesáti lety zemřel Chatam Sofer, vážený učenec a uznávaná autorita, učitel a vykladač Tóry. Působil také na prostějovské ješivě

3. října 1839 umírá v Bratislavě (tehdejším Prešpurku) rabín Chatam Sofer označovaný za největšího náboženského učence 19. století i za zázračného a posledního velkého rabína. Chatam Sofer byl vlastním jménem Moše Schreiber, což znamená písař, v hebrejštině sofer. Jméno Chatam (hebrejsky pečeť) je zároveň akronymem (zkratkou) jeho hlavního díla Chiduše Torah Moše.

Číst více… „Před sto osmdesáti lety zemřel Chatam Sofer, vážený učenec a uznávaná autorita, učitel a vykladač Tóry. Působil také na prostějovské ješivě“

Táňa Klementová přednášela o hebrejštině a hebrejské abecedě v prostějovském muzeu

Paní Táňu Klementovou (vpravo) uvedla Alena Zatloukalová, edukátorka prostějovského muzea

Na téma Hebrejská abeceda přednášela v prostějovském muzeu Táňa Klementová z brněnské pobočky Židovského muzea v Praze. Akce se konala ve čtvrtek 19. září 2019 a pořádalo ji Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém.

Číst více… „Táňa Klementová přednášela o hebrejštině a hebrejské abecedě v prostějovském muzeu“