Bruno Bobasch

Rodák z Prostějova (nar. 7. 11. 1913 Prostějov). Pocházel z rodiny obchodníka kůží Mořice Bobasche a jeho ženy Terezy. Sám se věnoval kuchařské profesi.  V roce 1939 se mu podařilo vystěhovat do tehdejší Palestiny, kde vstoupil do britské armády. Do Prostějova se vrátil v roce 1945. O rok později se odstěhoval do Plzně a pak do Izraele, kde žil až do své smrti v roce 1978.

PhDr. Marie Dokoupilová, Muzeum a galerie v Prostějově