Bedřich a Max Bleichfeldovi

Pocházeli z Prostějova. Oběma bratrům se podařilo ještě před příchodem Hitlera prchnout do tehdejší Palestiny. Rodiče a sestra zůstali v Prostějově, kde bydleli ve Školní ulici č. 13. Odtud byli všichni deportováni do Terezína v roce 1942. Následně do Osvětimi. Nepřežili. Bratři Bleichfeldové se oba zapojili do bojů.

Max vstoupil ve věku 18ti nebo19ti let do Britské armády. Sloužil v židovských jednotkách a byl nasazen do bojů proti nacistům v Evropě.

V roce 1948 vstoupil do nově založené IDF (izraelská armáda) a bojoval ve válce o nezávislost. V roce 1949 se oženil a založil rodinu v nově vzniklém státě Izrael. V průběhu 50. let (1953 – 1954) pracoval na izraelské ambasádě v Praze. Později opět bojoval v dalších dvou válkách v Izraeli v letech 1957 a 1967.

Žil v Rehovotu až do své smrti v roce 2000.

Jeho syn – Ofer Pelled – žije s rodinou v Jeruzalémě a rodné město svých předků, tedy Prostějov, navštěvuje.

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém