Albert Avraham Schön (1913–1944)

foto z knihy Maud Beerové Co oheň nespálil

Albert Schön se narodil dne 29. listopadu 1913 v Moravské Ostravě.

„Do Prostějova přišel ve svých čtyřiadvaceti letech. Přes své mládí byl moudrý, vzdělaný, vážený – tak se osvědčil, že ho z naší neveliké obce povolali do Brna, kde působil až do transportu. Za svého působení v Prostějově se přátelil s mým tatínkem, chodil k nám, rozmlouvali o náboženství, judaismu, sionismu. V Terezíně byl pan rabín při pohřbu mého tatínka. V ghettu Terezín byly samozřejmě jen masové pohřby, každý den zemřelo nejméně několik desítek lidí. „

Rabín Albert Schön byl 1. září 1939 zatčen v rámci akce Albrecht I. Následně byl propuštěn, stal se vrchním rabínem v Brně. V březnu 1943 byl deportován z Brna do Terezína, v září 1944 do Osvětimi, kde byl zavražděn.

zdroj: Maud Beerová Co oheň nespálil

11O. výročí narození rabína Alberta Schöna