Adolf Schmiedl

Prostějovský rabín Dr. Adolf Schmiedl (1821-1913), syn lomnického a později osoblažského rabína Judy Schmiedla a mladší bratr naší loštické Fanny Neuda! Mimo jiné v září 1863 zasvětil první oficiální modlitebnu olomoucké židovské komunity, která měla skoro 180 míst k sezení a která fungovala jako centrum náboženského života nově založeného Synagogálního spolku v Olomouci (1865).

text: Daniel Soukup, fcb

fota: ze sbírky רולנד מרקוס

fota: Izraelská národní knihovna

smuteční oznámení o úmrtí rabína dr. Adolfa Schmiedla (zveřejněno 7. listopadu 1913 ve Vídni), pohřeb se uskutečnil 9. listopadu 1913